Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och vår hörsel

Skapad 2017-04-18 09:45 i Apalbyskolan Västerås Stad
Grundskola 8 Fysik Biologi
Akustik är ett annat ord för läran om ljudet. Det är säkert en självklarhet för dig att kunna göra dig hörd. Att kunna säga vad du behöver, tycker och vill. Men lika viktigt är det att kunna lyssna och uppfatta vad andra vill säga dig. Genom att studera hur hörseln fungerar och hur ljud uppför sig kan man hjälpa allt fler som har behov av att höra bättre. Ny kunskap och ny teknik underlättar vardagen för personer med någon form av hörselnedsättning. Under några veckor kommer ni bland annat att få lära er hur ljud uppstår, hur ljud sprids och hur vår hörsel fungerar.

Innehåll

Undervisningens innehåll – kopplingar till läroplanen

 

Vad - uppgift

Konkretiserade mål:

 • Veta vad ljud är.
 • Kunna ge exempel på olika ljudkällor.
 • Örats uppbyggnad och funktion (hörselsinnet).
 • Veta hur du skyddar dig mot bullerskador.
 • Veta vad som menas med frekvens.
 • Veta vad som menas med våglängd.
 • Förstå hur frekvens och amplitud påverkar en ton.
 • Veta vad resonans är.
 • Förklara skillnaden mellan toner och buller.
 • Veta i vilken enhet ljudnivå anges.
 • Veta hur ett eko uppstår och hur man kan använda ljudets eko för att mäta avstånd.
 • Ljudets hastighet i olika medium.
 • Kännat till vad som menas med infraljud.
 • Känna till vad som menas med ultraljud och kunna redogöra för vad man kan använda det till.
 • Dopplereffekt
 • Överljudshastighet
 • Kunna utföra enkla beräkningar inom området akustik.

Hur - Arbetsprocessen

Vi kommer att använda

Fysik Lpo bok 2 kap Akustik - läran om ljudet sid.89 - 101

och under arbetsområdet kommer vi att ha:

 • Genomgångar
 • Film
 • Demonstrationer
 • Laborationer
 • Avslutande prov

 

Bedömning

Detta kommer vi att bedöma:

 • Din förmåga att kunna beskriva och förklara uppgifter utifrån målen vid provtillfället.
 • Din förmåga att självständigt lösa laborationsuppgifterna dvs kunna planera, genomföra och dra slutsatser.
 • Ditt aktiva deltagande under lektionstiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9

Matriser

Fy Bi
Akustik och hörsel

Matris för området "akustik och hörsel"

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
 • Fy  7-9
Eleven har grundläggande kunskaper om akustik och visar det genom att använda genom att ge exempel och beskriva med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om akustik och visar det genom att förklara och visa på samband med relativt god användninga av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om akustik och visar det genom att förklara och visa på samband med generella drag och god användninga av fysikens begrepp.
Resonemang
 • Fy  7-9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Naturvetenskapliga upptäckter
 • Bi  7-9
 • Fy  7-9
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Resonemang
 • Bi  7-9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: