Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i fysik 4-6 - Ljud & Ljus

Skapad 2017-04-18 10:17 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola F
Visste du att: • Ljuset har en hastighet på otroliga 300 000 000 m/s. Detta innebär att ljuset kan åka 7,5 varv runt jorden på en sekund. • Ljud färdas snabbare i fasta material jämfört med gas. Ljud kan inte existera i vakuum. Ljus däremot färdas snabbast i vakuum.

Innehåll

Övergripande mål Lgr11

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

*Kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.

*Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

*Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

*Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

*har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling

 

Kopplingar till läroplanen

Fysiken och vardagslivet 

 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

 Fysiken och världsbilden 

 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Fysikens metoder och arbetssätt 

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter

 

 Mål:

När du har arbetat klart med det här arbetsområdet ska du kunna;

 • Vad ljud är
 • Hur höga och låga toner skapas
 • Hur starkt och svagt ljud uppstår
 • Hur ljudet förs vidare
 • Hur örat fungerar
 • Hur man sparar ljud på t ex cd-skiva
 • Hur en mobiltelefon fungerar
 • Hur djur hör, t ex kaniner och fladdermöss
 • Vad ljus är
 • Hur ljus rör sig
 • Hur ögat fungerar
 • Varför hjälper glasögon
 • Hur vi kan se färger
 • Vilka ljusstrålar vi inte kan se
 • Hur djur ser, t ex lodjuret och flugan
 •                                                                  Bildresultat för ljud

                                                          

 

Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

 • Du kommer att ta del av fakta från filmer, texter och annat material
 • Du kommer att få arbeta praktiskt
 • Du kommer få möjlighet att öva/visa dina förmågor

 

Vi testar att du nått målen genom praktiska undersökningar och dokumentationer, diskussioner i klassrummet och ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet.

 

                                     Bildresultat för ljus

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: