Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik - Rytmik och Självkänsla

Skapad 2017-04-18 10:29 i Myrans förskola Helsingborg
Genom musiken övar barnen sin motorik och kroppsuppfattning. Sången och rytmen blir en hjälp att utveckla sitt språk och är en viktig del i identitetsutvecklingen.
Förskola

Många av barnen i vår grupp har visat stort intresse för att sjunga och speciellt att stå på vår lilla scen och sjunga med klossar som mikrofoner! Vi vill därför utmana deras intresse och erbjuda nya möjligheter inom musik och rytmik . Vi vill utveckla barnens motorik, koordination, kroppsuppfattning och självkänsla genom rörelseglädje och möjligheten att få synas och stå i centrum.

Innehåll

Detta vill vi utveckla och så här ska det gå till

Självkänsla/vi-känsla/barns inflytande

Vi har samling varje dag där vi inleder med att sjunga vår trumsång där varje barn uppmärksammas och blir sedd med en egen vers! 

Barnen har egna namnlappar med namn och bild som de får sätta upp på väggen och även de barn som inte är på förskolan den dagen uppmärksammas. 

 

 Språk/sång

 

Vi använder sångpåse som innehåller föremål som barnen förknippar med en viss sång.

Vi använder tecken som stöd. De barn som inte har ett språk kan då enkelt förmedla sitt önskemål om sång.

 

Rytm/motorik/koordination

Vi använder starboarden och tittar och lyssnar till rörelsesånger att dansa och sjunga till. Vi vill att barnen ska uppleva rörelseglädje och känna en skön känsla i kroppen.

Barnen har tillverkat egna mikrofoner

Vi iakttar barnen i de aktiviteter vi erbjuder och ser hur vi kan gå vidare. Vi observerar också barnens lekar och intressen och utvecklar därifrån….

Vi kommer erbjuda olika musikinstrument och introducera några taget

Vi samtalar om namnen på instrumenten

Vi tänker erbjuda skapande av egna instrument.

Barnen får prova på att röra sig till trummans rytm och därigenom lära känna sin kropp.

 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Foto som barn och pedagoger kan reflektera kring.

Videofilm - barn, pedagoger och föräldrar kan ta del och diskutera/reflektera kring.

Barnens lärloggar och allmänt i avdelningens blogg.

Hur blev det?

Det har blivit många spontana sångstunder och uppträden med mikrofon

                                         

Analys

 

Vad behöver nu utvecklas?

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: