Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle

Skapad 2017-04-18 11:43 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Du kommer under detta arbetsområde att arbeta med frågor som rör "vårt samhälle" med inriktning på demokrati och ekonomi. Du kommer att få lära dig om vem som bestämmer i samhället, öva dig på att fatta beslut och utveckla din förståelse för yrken, lön, skatt, och hur pengar cirkulerar i ett samhälle. Du kommer att tillsammans med klasskompisar att få bygga upp ett eget samhälle.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer att:

 • utforska en påhittad stad och bygga upp vårt eget samhälle
 • se film
 • läsa texter
 • samarbeta i grupp
 • lösa problem i grupp
 • uttrycka vad vi tycker och tänker i olika frågor

 

Bedömning

Du ska:

 • känna till vad en demokrati är
 • kunna berätta hur demokratiska beslut fattas
 • känna till hur ett samhälle är uppbyggt och vad som är viktigt i ett samhälle
 • känna till vilken betydelse människor och arbetsliv har för sitt samhälle
 • känna till varför man betalar skatt och vad skattepengarna kan gå till
 • känna till hur pengar kan cirkulera i ett samhälle
 • samarbeta med andra
 • uttrycka din egen åsikt

 

Du visar vad du lärt dig genom:

 • att delta i diskussioner och samtal
 • ditt aktiva deltagande, både muntligt och skriftligt, under lektionerna
 • uttrycka vad du tycker och tänker i olika frågor
 • kunna lösa problem i grupp
 • att använda dig av olika begrepp inom detta arbetsområde

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  C 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
  Sh  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: