Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Halmstads historia åk 3 Jutarumsskolan

Skapad 2017-04-18 12:55 i Jutarumsskolan Halmstad
Halmstads Historia
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Matematik Svenska som andraspråk Bild
Du kommer att få lära känna din hemstad. Vi tar reda på hur det var att leva i Halmstad förr. Du får lära dig mer om kända landmärken, ex "Europa och tjuren".

Innehåll

Tema: Halmstads historia

Aktiviteter under kommande period: 

Praktiska moment: stadsvandring, intervjua en äldre person som bott i Halmstad.

Teoretiska moment: film, faktatexter, 

Samspelsmoment: skriva faktatexter i par.

Fysiska moment: stadsvandring

 

 

 

 

Förkunskaper

Hur vi tar reda
på elevernas
förkunskaper

Vi gör en VÖL (vet, önskar veta, lärt) som vi återkommer till under arbetets gång. 

 

 

Förankring i läroplanen, Lgr 11

Syfte

 

 Att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. (Hi)

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. (Hi)

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. (Sh)

Centralt innehåll
i åk 1-3

 Hemortens historia, var närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. 

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

  • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

 

Förmågor som kommer att utvecklas

Kommunikativ
förmåga

 Kommunicera i tal och skrift, presentera.

Metakognitiv
förmåga

 Tolka, värdera och reflektera

Analysförmåga

 Beskriva orsaker och konsekvenser och förklara samband. Jämföra likheter och skillnader. 

Procedurförmåga

 Samla, söka och granska information. 

Begreppslig
förmåga

 Använda begrepp i olika och nya sammanhang

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

 

 

 

 

 

Bedömning sker utifrån hur eleven kan göra en enkel jämförelse mellan livet i Halmstad förr och nu. Eleven ska då kunna berätta om någon likhet och skillnad från förr och nu. 

Eleven ska också kunna berätta om något landmärke i Halmstad och enkelt om dess historia. 

Hur kommer bedömningen
gå till?

 

 

 

Bedömningen baseras på skrivna texter samt redovisning av landmärke under stadsvandringen. 

Hur kommer
bedömningen
följas upp?

 

 

Bedömningen följs upp med kamratbedömning (2 stjärnor och en önskan) 

 

 

Elevexempel på godtagbara kunskaper i slutet av åk 3

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: