Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik och Teknik- Vi lär på lekplatsen

Skapad 2017-04-18 13:11 i Ekenäs skolan Stenungsund
Vi jobbar med kraft och rörelse på lekplatsen. Genom att göra praktiska övningar på lekplatsen får vi förståelse för vad tyngdkraft, friktion, jämvikt och tyngdpunkt är. Vi provar hävstångsmekanismen.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Teknik
Med hjälp av olika lekredskap på en lekplats kan man uppleva, och lära om, kraft och rörelse. Hela kroppen blir aktiv i ett sådant lärande.

Innehåll

Syfte för arbetsområde

Eleverna ska utveckla sitt tekniska kunnande och bidra till att de ökar sitt intresse för teknik. 

Undervisningens innehåll: Vad?

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser.

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi ser på film, läser och samtalar om de olika momenten, vi går ut på lekplatsen och gör praktiska övningar för att förstå begreppen tyngdkraft, friktion, jämvikt, hävstång och tyngdpunkt.

 • Gungbräda - jämvikt, hävstång. Vi ställer en hypotes om hur man kan väga jämnt på en gungbräda, efter det prövar vi och ser om hypotesen stämmer med resultatet. Vi prövar att lyfta varandra. Sedan lyfter vi varandra genom att använda gungbrädan och jämför hur det känns. Talar om hävstångsprincipen.
 • Tyngdkraft. Vi släpper ner föremål med olika tyngd och olika former från en höjd. Innan ställer vi en hypotes om vad som kan hända. Faller alla föremål lika snabbt?
 • Rutschkanan - friktion. Vi släpper föremål med olika ytor och form ner för rutschkanan för att se vad som händer. Vilket kommer snabbast ner?
 • Tyngdpunkt och balans. Vi provar att gå balansgång och se hur mycket man kan luta sig i sidled innan man ramlar. Vad är det som gör att man ramlar? Hur kan man återfå balansen? Hur kan man göra för att kunna luta sig och ändå hålla balansen?

Efter varje undersökning på lekplatsen diskuterar och dokumenterar vi det vi gjort, genom text och bild.

Bedömning

 • Samtal under tiden vi gör undersökningarna
 • Dokumentation i form av bild och ev text.
 • Kunna återge vad som hände vid undersökningarna och i viss mån förklara/ kunna använda begreppen tyngdkraft, friktion, hävstång och jämvikt.
 • Formulera en hypotes.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  Fy  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  Fy  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  Fy  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  Fy  1-3
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  Fy   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Fy   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: