Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Fysik: Krafter, tid och rörelse. Åk 6 VT 17

Skapad 2017-04-18 13:33 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Fysik

I skolan och på många andra platser och sammanhang är det viktigt att alla håller tiden. Inom idrotten är det ofta viktigt att vara snabbast. När nya produkter ska ut på marknaden är det viktigt att vara först med produkten. Man kan tycka att vi är tidsfixerade. Till och med några sekunders väntan vid dator kan göra oss irriterade. För att kunna mäta tiden så noga som samhället, naturvetenskapen och tekniken önskar har vi blivit tvungna att hela tiden utveckla metoderna för tidmätning.

Innehåll

Mål

Du ska förstå vilken egenskap all tidmätning bygger på samt hur kraft och rörelse hänger ihop.

Arbetets innehåll

 • Varför mäter vi tid?
 • Vilka tidmätare finns det?
 • Bygg en egen tidmätare
 • Rita och tolka sträcka-tiddiagram.
 • Vad är det för skillnad på massa och tyngd?
 • Hur påverkar krafter olika föremål?
 • Vad är friktion? (undersök i laboration)
 • Vad behöver man känna till för att beskriva en kraft?
 • Vad är tyngdpunkt och stödyta?
 • Vad är tröghet, fritt fall och acceleration?
 • Två stora vetenskapsmän: Galilei och Newton
 • Grupparbete experimentfilm

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer ha genomgångar, laborationer (både med egen planering och sådana som är förberedda av läraren). Du kommer också få bygga en egen tidmätare med hjälp av enkelt material och göra en film där du planerar, genomför och förklarar ett experiment.

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer bedömas på din förmåga att bidra till samtal om "krafter, tid och rörelse" och hur du för samtalet framåt.
Du kommer även bedömas på dina grundläggande kunskaper om "krafter, tid och rörelse", bl a vid prov. 
Hur du arbetar med din tidmätare och hur du förklarar den fysik som ligger bakom er experimentfilm. 


Reflektion

1. Vad har du lärt dig som du inte kunde tidigare?
2. Har du frågat om det som du inte har förstått?
3. Vad tycker du har varit roligast/mest intressant under avsnittet?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Matris Krafter, tid och rörelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntligt
Aspekt 1
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Laboration Tidmätaren + Experimentfilm
Aspekt 4
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta syste­ matiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även for­ mulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Laboration Alla
Aspekt 5
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effek­ tivt sätt.
Laboration Tidmätaren + Experimentfilm
Aspekt 6
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resone­mang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resone­ mang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Laborationsrapport
Aspekt 7
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utveck­lade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Fysikaliska fenomen - begrepp
Aspekt 8 Experimentfilm + Prov
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
Aspekt 9 Experimentfilm +Prov
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om krafter, tid och rörelse kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om krafter, tid och rörelse kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om krafter, tid och rörelse kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: