Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa - Fysisk, psykisk och social

Skapad 2017-04-18 13:35 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Du skall i denna uppgift hjälpa en figurerad person igång med träning och planering av kost får att få ett hälsosammare liv.

Innehåll

SYFTE

Att eleven ska kunna sätta upp mål för (vet vad olika former av träning har för påverkan på kroppen) och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Att eleven ska kunna utvärdera olika former av fysiska aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost, sömn och andra levnadsvanor kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

KOPPLING TILL LÄROPLANENS CENTRALA INNEHÅLL

Hälsa och livsstil

  • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen. 
  • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa.

KONKRETISERING AV KUNSKAPSKRAVEN FÖR BETYGET E

Mål och plan för träning

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Aktiviteter, hälsa & förmåga

Eleven kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

ARBETSSÄTT

Vi kommer ha en introduktionslektion där vi gå igenom olika begrepp och definitioner av hälsa. Eleverna kommer få materialet så att de har en grundplåt att komma igång med sin inlämningsuppgift.

BEDÖMNING

Bedömningen kommer att ske i de uppgifter som lämnas in. Kunskaper, resonemang och analyser kring hälsa som uttrycks i de uppgifter som lämnas in kommer att ligga till grund för bedömning.

Uppgifter

  • Hälsouppgift

  • Kost o hälsa

  • Träningslära

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
    Idh
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: