👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och Livsmedel

Skapad 2017-04-18 13:46 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola F – 9 Geografi
Vi kommer att studera hälsosituationen i världen samt se på några av våra vanligaste livsmedel.

Innehåll

HÄLSA

Skillnaderna i hälsa är stora över världen och dessa skillnader följer ofta samma mönster som andra globala orättvisor. Vi ska studera denna situation och se vilka faktorer som påverkar hälsa på olika sätt. Vi ska också studera vad som görs för att förbättra hälsoläget i världen.

Fem grupper förbereder en kort presentation om hälsa. När alla grupper redovisat gör vi några gemensamma övningar.

1. Hälsa och folkhälsa. Läroboken sid. 75-78   Tuva, Ida, Ebba, Jon, Petter, Linda

2. Hälsotransitionen. Läroboken sid. 78-80  Alexandra, Cecilia, Julia L, Viktor F, Ninni, Ella

3. Faktorer som påverkar hälsa. sid. 80-83     Philip, Gabriel, Klara, Lovisa, Nelly. Julia B

4. Hur mäter man hälsa / ohälsa sid. 84-86     Linnea, Victor S, Therese, Alisa, William

5. Några smittsamma sjukdomar sid. 91-99    Emelie S, Magdalena, Johanna, Joakim, Marcus, Emelie B

 

LIVSMEDEL

Livsmedelssituationen ser olika ut i olika delar av världen. Globaliseringen påverkar livsmedelsproduktionen och tillgången på olika matvaror. Men är vi beredda att acceptera vilka produktionsmetoder som helst för att få mat till ett lågt pris? Hur påverkar svinnet livsmedelssituationen?

Sex grupper undersöker en varas produktion och transport.

Frågor att undersöka:

 • Var i världen produceras den?
 • Var i världen konsumeras den?
 • Hur ser transporterna ut?
 • Miljöpåverkan både i produktion och transport?
 • Finns det problem? Förslag på lösningar.

1. Soja           Emelie B, Tuva, Viktor F, Linnea, Therese

2. Vete           Marcus, Ida, Linda, Victor S, Julia L          

3. Nötkött      Julia B, Alexandra, Ebba, Emelie S, Ella      

4. Griskött      Nelly, Cecilia, Joakim, Magdalena, Klara

5. Fisk           William, Philip, Johanna, Jon, Lovisa

6. Ris             Ninni, Gabriel, Alisa, Petter

 

 

 

Uppgifter

Matriser

Ge
Geografi

E
C
A
Förmåga att:
analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om sam-spelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra ut-vecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimat-förändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimat-förändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att:
utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl under-byggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Förmåga att:
utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
Eleven för enkla och till viss del under-byggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimat-förändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimat-förändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Förmåga att:
göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker,
 • Ge
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för ut-vecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Förmåga att:
göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker,
 • Ge
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Förmåga att:
värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Ge
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.