Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår och sommar i närområdet

Skapad 2017-04-18 14:44 i Oskarskolan Lunds för- och grundskolor
En planering med fokus på utomhusverksamhet, enkla näringskedjor, artkunskap och återberättande.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Svenska
Hur märker man att det är vår? När är det inte längre vår utan sommar? Vem i klassen fyller år på våren och sommaren? Vilka arter kan vi hitta ute nu? Vem äter vad och vem? I det här avslutande arbetsområdet för terminen ska du få lära dig fler arter och lite om vad en näringskedja är. Vi ska vara ute så mycket som möjligt och undersöka naturlivet nära skolan och en bit bort.

Innehåll

Vad du ska lära dig

Du ska få lära dig om fler arter av olika växter och smådjur. Du ska få lära dig om  hur man gör en undersökning i naturen. Du ska få lära dig om en enkel näringskedja; vem  äter vem? Du får lära dig om hur man gör en beskrivande faktatext.

Hur du ska arbeta med området Våren och sommaren

Du ska få vara med om att göra undersökningar, se film, gå naturbingo och skriva faktatexter om vårblommor. Du ska få vara med om utelektioner där vi undersöker djur- och växtliv nära skolan. Vi pratar om skillnaden på vår och sommar, vad är det som händer i naturen och med temperaturen.

Hur du visar vad du lär dig

Du deltar aktivt på lektionerna i och utanför klassrummet och gör färdigt de uppgifter du arbetar med på egen hand och tillsammans med andra.

Vad som kommer att bedömas

 • Du känner till några arter av småkryp och något om näringskedjor.
 • Du skriver beskrivande faktatext, i det här fallet om vårblommor du sett i närområdet.
 • Du vet vilka månader som räknas som vår- och sommarmånader.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: