Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima Formula åk 5. Kap 6. Kartor och koordinater åk

Skapad 2017-04-18 15:07 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Vi arbetar med kapitel 6 i Prima Formula åk 5
Grundskola 5 Matematik
Vad har kartor med matte att göra? Vad är ett koordinatsystem? Hur räknar man med skala? Och vad är negativa tal?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • lösa problem med hjälp kartor och koordinater
 • använda begrepp som hör till skala, negativa tal och koordinater 
 • se samband mellan begrepp som hör till skala, negativa tal och koordinater 
 • välja och använda lämpliga metoder för att beräkna och lösa uppgifter med skala, negativa tal och koordinater
 • diskutera och argumentera om beräkningar och lösningar på uppgifter med skala, negativa tal och koordinater

Konkretisering av mål

När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna

 • använda kartor och skala
 • uppskatta temperatur och använda negativa tal
 • använda linjediagram och koordinatsystem
 • använda strategier vid problemlösning

Arbetssätt

 • Går igenom nya begrepp
 • Jobbar med uppgifter ur matteboken
 • Gör undersökningar tillsammans i klassen

Viktiga begrepp

 • Skala
 • Förminskning
 • Förstoring
 • Negativa tal
 • Digital
 • Analog
 • Linjediagram
 • Koordinatsystem

Bedömning

Bedömning sker efter hur du

 • deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • arbetar med dina uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: