Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagans underbara värld

Skapad 2017-04-18 15:18 i Vallhamra skola Partille
I detta arbetsområde utforskar vi genren sagor. Vi tränar på att berätta sagor med hjälp av bilder och om du vill kan din saga bidra till en bättre värld.
Grundskola 4 – 6 Svenska
I detta arbetsområde utforskar vi genren sagor. Vi tränar på att läsa och återberätta sagor med inlevelse.

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Detta ska du lära dig:

Hur en saga är uppbyggd
Vad som kännetecknar genren. 
Hur man berättar en saga med inlevelse.

Att läsa flera sagor och välja ut en att arbeta vidare med. 
Att motivera ditt val av saga utifrån dess budskap och innehåll. 

Att planera och genomföra muntliga framträdanden med digital teknik.Så här kommer vi att arbeta:

Vi går igenom hur en saga är uppbyggd, och läser och hör exempel på olika sagor. 

Du får tillgång till många sagor att välja på och tillsammans pratar vi om hur man kan tänka när man väljer. I grupp tittar ni efter budskap och läser mellan raderna. 

När du valt din saga ska du öva på att berätta den och välja om du vill ha stöd av bilder.

Efter att du har övat, fått respons och gjort justeringar spelar du in din saga med hjälp av din dator, mick och ljudisolerat rum.

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Se hur väl du vet vad som kännetecknar en saga genom besvarade blanketter (sagoblankett)

Se hur du presenterar och läser in din saga. 

Se hur du använder din röst för att ge sagan liv. 


Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Sagoberättande

Bra
Utmärkt
Fantastiskt
Förberedelse
Förberedd Du gör ett manus och har bestämt mottagare
Bra förberedd Du har gjort ett manus och tränat på det och vet vad den handlar om.
Mycket bra förberedd Du har gjort ett manus och tränat på det samt kan berätta det utantill.
Berättelse
Du har med huvuddragen i sagan så att berättelsen är förståelig.
Du berättar sagan så att den röda tråden är tydlig och har med några detaljer som gör den mer levande.
Du berättar sagan på ditt eget sätt.Den röda tråden är tydlig och berättelsen är varierad och detaljerad.
Berättarteknik
Du pratar i lugn takt och man hör och förstår allt du berättar
Du pratar i lugn takt och man hör och förstår allt du berättar och du använder din röst för att förtydliga dina karaktärer
Du gestaltar sagan med inlevelse så att berättelsen och karaktärerna får liv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: