Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk åk 4

Skapad 2017-04-18 15:23 i Snöstorpsskolan Halmstad
Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla ditt svenska tal- och skriftspråk och kan uttrycka dig i olika sammanhang. Undervisningen ska också stimulera ditt intresse för att läsa och skriva på svenska.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
Språk är det viktigaste du har för att kunna tänka, kommunicera (prata) och lära. Genom språket utvecklar du din identitet (vem du är), uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker

Innehåll

Våra mål

(utifrån "Nya språket lyfter)

 

LÄSA

 * Du  läser  regelbundet  längre texter av olika slag, med flyt och förståelse.

 * Du kan samtala och fundera kring det lästa  tillsammans med andra.

 

 

SKRIVA

* Du följer de vanligaste reglerna för stavning  och hur man skriver meningar och sätter ut punkt .

  Du tar stöd av olika hjälpmedel som t ex ordböcker eller stavningsprogram, när du skriver.

 

* Du kan skriva olika sorters texter ( berättande, fakta, instruerande eller förklarande) .

   Du prövar att bearbeta dina texter med stöd av andras råd.

 

SAMTALA

* Du kan samtala om bekanta ämnen. Du ställer då frågor och framför egna åsikter.

   Du använder språkliga strategier när du inte hittar rätt ord (ex. förklarar med andra ord eller ber om hjälp).

 

 

Så här arbetar vi:

-Vi läser och samtalar kring olika sorters texter i par eller grupp.

- Vi samtalar om upplevelser vi har varit med om.

- Vi arbetar med frågor kring texten där svaren går att hitta på raderna, mellan raderna och bortom raderna.

- Vi lär oss nya ord och begrepp när vi arbetar med texterna.

- Vi tränar på att skriva olika sorters texter.

- Vi tränar på att hjälpa varandra att förbättra texterna.

- Vi redovisar arbeten vi har gjort för varandra.

 

 

Bedömning:

 

Du visar att du når målen genom att du kan:

 

Nivå 1

* läsa texter av olika slag med flyt och förståelse.

* samtala kring det lästa, på raderna och mellan raderna.

* skriver olika sorters texter och följer i huvudsak de vanligaste reglerna för stavning.

 

 

Nivå 2

* läser regelbundet längre  texter av olika slag, med flyt och förståelse.

* samtala om det lästa, på raderna, mellan raderna och bortom raderna.

* skriver längre texter ofta och regelbundet och följer i huvudsak de vanligaste reglerna för stavning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: