Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Detektivbyrån åk 4

Skapad 2017-04-18 15:32 i Hertingsskolan Falkenberg
LPP åk 4 Hertingsskolan. Detektivbyrån; Vi arbetar med "uppdrag språklyft" - ett kompletteringsmaterial till "Nya språket Lyfter"; Läsa, skriva, lyssna och tala.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska nu få jobba som detektiv under några veckor. Du kommer att få träffa detektiven Sally Smart som inspirerar till samtal och frågor. Du kommer att få kluriga uppdrag som på olika sätt övar dig att bli en fullfjädrad detektiv och som dessutom tar dig framåt i din skriv-och läsutveckling!

Innehåll

Ämne: Svenska åk 4

Arbetsområde: Detektivbyrån

Under några veckor kommer du att få bekanta dig med Sally Smart och Detektivbyrån.

Du ska få lyssna på berättelser och göra olika uppdrag.

Konkreta mål:

Du ska kunna lyssna aktivt och följa med i handlingen när någon annan läser.
Du ska kunna återberätta och samtala om innehållet.
Du ska kunna ta ställning och argumentera för din åsikt.

Du ska kunna skriva en text kopplat till uppdraget.

Bedömning:

Under vårt arbete med detektivbyrån kommer jag att lyssna på dig då du återberättar textens innehåll och då bedömer jag hur väl du följt med i handlingen samt hur väl du återberättar innehållet som helhet.
Du ska kunna ge exempel på viktiga händelser i texten genom att återberätta dessa för mig eller en kamrat.
Du ska kunna ge kamratrespons på en text och även kunna bearbeta din egen text.

När vi arbetar med våra uppdrag ska du kunna förstå en instruktion och sedan kunna bearbeta ditt arbete så att det blir så bra som möjligt.  

Undervisning:

Vi kommer att läsa texter ur Detektivbyrån, jobba med olika uppdrag som vi får av Sally Smart, diskutera texterna gemensamt samt i mindre grupper, skriva texter, göra ordlistor.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: