Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media

Skapad 2017-04-18 15:39 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Engelska Samhällskunskap Svenska som andraspråk Svenska Matematik
En genomsnittlig svensk använder sig av olika former av media ungefär 6 timmar om dagen. Hur påverkar det egentligen våra liv? I detta arbetsområdet kommer vi att arbeta med olika typer av media och hur de påverkar samhället vi lever i. Massmedia möter vi dagligen när vi läser en tidning, ser på TV, surfar på nätet, läser en bok, lyssnar på radio etc. De underhåller, informerar och påverkar vår uppfattning om världen och har stor makt i vårt samhälle. Det är därför viktigt att arbeta med massmedierna för att se hur de är uppbyggda, vilken roll de har och hur man kritiskt granskar informationen som de ger.

Innehåll

Mål

Efter avslutat arbetsområde bör du:

 • analyserat reklam och ha insikt i hur man går tillväga när man gör reklam.
 • kunna använda ord och begrepp inom arbetsområdet.
 • känna till olika typer av massmedia.
 • känna till journalisternas knep.
 • lärt dig ta ställning till budskap i medierna.
 • kunna kritiskt granska budskap i medierna.
 • fått insikt i hur massmedia används och deras påverkan.
 • känna till hur statistik används i massmedia. 
 • varit med och skapat en mediaproduktion. 

Arbetsgång

 • Mindmap "Vad är massmedia?"
 • Genomgångar
 • Läsa om nyheter, pressetik, reklam och nöjesmedia.
 • Analys av en tidningsartikel.
 • Reklamanalys.
 • Arbete med mediaord.
 • Undersökande uppgift.
 • Workshop om kroppsideal
 • Diskussioner
 • Mediaproduktion

 

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att: 

 • tolka och analysera olika former av massmedia.
 • uttrycka och argumentera för din åsikt. 
 • använda begrepp och uttryck.
 • att uttrycka dig muntligt på engelska.
 • kritiskt granska massmedia. 

Matriser

Sv Ma Sh En SvA
Media (Samhällskunskap)

Rubrik 1

Samhällskunskap
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Begrepp och kunskap
Användande och tillämpning av centralt innehåll.
Mål inte uppnått.
Visar grundläggande kunskaper inom ämnet och kan redogöra för centrala begrepp och fakta.
Visar en god förståelse inom ämnet och använder och redogör begrepp och fakta tydligt.
Visar förståelse att tillämpa kunskaper och begrepp korrekt och förmåga att problematisera och kritisera innehåll.
Diskussion och argumentation
Deltagande och bidragande till diskussion och argumentation.
Mål inte uppnått.
Argumenterar och deltar i diskussionen.
Argumenterar väl och deltar aktivt i diskussionen.
Argumenterar väl för egna ståndpunkter. Driver diskussionen framåt och tillför nya utgångspunkter och perspektiv.
Analys och reflektion
Förmåga att reflektera och analysera centralt innehåll.
Mål inte uppnått.
Visar grundläggande förmåga att reflektera och analysera ämnesinnehåll.
Visar en förståelse och förmåga att tydligt och logiskt reflektera och analysera kring ämnesinnehåll.
Visar en djup förmåga till att reflektera och analysera utifrån flera utgångspunkter och perspektiv tydligt och logiskt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: