Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra år 7

Skapad 2017-04-18 16:13 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Matematik
.

Innehåll

Pedagogisk planering ”Algebra”

 

 

 

Syfte

Få utveckla intresse samt tilltro till ditt eget tänkande och din egen förmåga. Få se värdet av att använda matematiska uttrycksformer.

 

Öka förståelsen för grundläggande begrepp samt sambandet dem emellan.

Utveckla din förmåga att formulera och lösa problem.

Utveckla din förmåga att välja och använda matematiska metoder.

 

 

Genomförande

Under detta arbetsområde använder vi oss av följande arbetssätt:

  • Lärarledda genomgångar/diskussioner
  • Gruppuppgifter
  • Problemlösning
  • Självständigt arbete i Prio matematik 7 kap.5
  • Övningsblad
  • Nomp

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din:

 

Problemlösningsförmåga

Ett matematiskt problem är ett problem som du inte tidigare mött, dvs. en uppgift som är något ny för dig. Jag kommer att bedöma hur väl du löser matematiska problem, samt vilken metod du använder och hur du redovisar muntligt och skriftligt.

Förståelse av begrepp

Jag kommer att bedöma din förmåga att använda dig av och förstå matematiska begrepp. Ett matematiskt begrepp är ”matteord” t.ex. tabell, diagram, medelvärde, typvärde mm.

Beräkningsförmåga

Ofta när du räknar matte kan det vara uppgifter som du känner igen, som vi har gått igenom eller som du jobbat med tidigare. Dessa uppgifter kallas för rutinuppgifter. Jag kommer att bedöma vilka metoder du använder när du löser dessa uppgifter samt hur väl du lyckas med dina beräkningar.

Resonemang och kommunikationsförmåga

Till sist kommer jag även bedöma din förmåga att redovisa muntligt och skriftligt hur du löst en uppgift, samt hur väl du följer med i matematiska resonemang och för olika diskussioner framåt. Det kan du göra t.ex. genom att ställa frågor eller utveckla ett resonemang som ges av någon annan.

Bedömningen görs löpande men en stor möjlighet att visa vad du kan är på provet v. 20.

 

 

Veckoplanering ”Algebra”

 

Vecka

Lektioner

Lektion + läxa

 

13

 

 

·        Algebraiska uttryck

 

 

Öva genom att räkna 5.1 s. 170 - 172

 

 

 

14

 

 

·        Förenkla uttryck

 

 

Öva genom att räkna 5.2 s.174 - 175

 

 

 

15

Påsklov

 

 

 

 

 

16

 

·        Formler

·        Mönster

 

 

Öva genom att räkna 5.3 s. 177 – 178 samt 5.4 s. 181 - 182

 

 

17

 

 

·        Introduktion ekvationer

 

Öva genom att räkna 5.5 s. 184 - 185

 

 

18

 

 

·        Ekvationslösning

 

Öva genom att räkna 5.6 s. 188 - 189

 

19

 

 

·        Problemlösning med ekvationer

 

Öva genom att räkna 5.7 s. 191 - 193

 

20

 

 

Matematikprov!

 

 

Öva inför provet

Baslägret s. 198 – 200 samt Hög höjd s. 201 - 203

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: