Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska lösningar i vardagen vt- 17 åk 6A

Skapad 2017-04-18 17:22 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Teknik
Under några veckor kommer vi att arbeta med olika tekniska lösningar i vardagen.

Innehåll

Visa lärande:

 Genom att:

- välj och beskriva en teknisk lösning i vardagen.

- beskriva hur den tekniska lösningen har utvecklats från förr till nu samt beskriva hur den har påverkat människa, samhälle och miljö.

- göra ett tittskåp över en teknisk lösning i vardagen.

- delta i samtal om tekniska lösningar i vardagen.

 

Mål och bedömning:

Under arbetet kommer följande att bedömas:

Din förmåga att, med tekniska begrepp, beskriva den tekniska lösning du har valt. 

Din förmåga att berätta om hur den har utvecklats från förr till idag.

Din förmåga att beskriva hur den har påverkat människa, samhälle och miljö.

Områdesbeskrivning:

Undervisningen kommer att handla om:
- exempel på tekniska lösningar i vardagen.
- hur man dokumenterar sitt arbete och söker information på nätet.

Uppgifter

 • Tekniska lösningar i vardagen vt -17

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik åk 6

Känna igen och analysera tekniska saker med hänsyn till hur de fungerar och vad de används till

Tekniska lösningar
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker som du känner till och några olika delar i dem.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar på liknande sätt.
Genomförande och konstruktioner
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och gör enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett bra sätt att lösa problem och gör utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett mycket bra sätt att lösa problem och gör välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Arbetsprocessen och utveckling
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.

Använda tekniska ord och uttryck

Dokumentation
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du tänkt.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du tänkt.

Värdera hur olika val av teknik påverkar människan, samhället och miljön och analysera vad som gör att tekniken utvecklas och hur den förändras

Miljö
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: