Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilars liv åk F-1

Skapad 2017-04-18 19:32 i Hedeskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
NTA Biologi Fjärilar Livscykler
Grundskola 1 Biologi NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk Bild

I detta tema följer vi en tistelfjärils utveckling från larv till färdig fjäril. •Vad vet vi om larver och fjärilar? •Vad är en livscykel? •Vad äter en fjärilslarv? Under temats gång uppstår många frågor och funderingar som vi försöker hitta svar på.

Innehåll

Syfte (varför)

Du kommer att få utveckla dina kunskaper om:

 • Fjärilars liv, speciellt tistelfjärilen
 • vad en livscykel är
 • samband och orsaker
 • dokumentation  genom ett digitalt verktyg, Book Creator. 

tillsammans i klassen kommer vi att följa fem larvers utveckling från larv till fjäril.  
Du får utveckla din förmåga att dokumentera det du ser när du observerar och studerar  larv/fjäril.

Centralt innehåll och undervisning (vad och hur)

 

I det här temat kommer du att få:

* följa tistelfjärilens larver från larv till fjäril,

* du  ska tillsammans med dina klasskamrater  observera och studera larverna genom dess olika utvecklingsstadier till färdig fjäril,

* arbeta praktiskt genom att tillverka en egen livscykel samt göra en fjäril genom att använda olika material,

* skriva en enkel faktatext med bild, text och ljud i det digitala verktyget, Book Creator.  

Vi kommer att diskutera mycket i gruppen och ta reda på fakta om fjärilar. Tillsammans försöker vi se samband och orsaker; vilka likheter/skillnader finns mellan dag och nattfjärilar.Vi lär oss om larvens, puppans och fjärilens kroppsdelar och tar reda på vad fjärilen gör för nytta i naturen och för oss människor.

 

Kunskapskrav (bedömning)

 Du bedöms på hur väl du kan:

- delta i diskussioner och lyssna på andra
- redogöra för vilka utvecklingsfaser som ingår i en fjärils livscykel från ägg till fjäril
- berätta något om vad en larv och en fjäril äter
- dokumentera rita och/eller skriva under temats gång

- berätta hur många ben en larv har

- berätta hur många ben en fjäril har (insekt)

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att dokumentera i det digitala verktyget Book Creator. samt göra olika uppgifter som kan visa om du  tagit till dig kunskapen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: