Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema rimlighet

Skapad 2017-04-18 19:53 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Samtal om ideal, nyheter och straff.

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att samtala kring rimlighet kopplat till samhällskunskap. Vi kommer att granska vilka ideal som förmedlas i media och vi kommer att diskutera nyhetsrapportering och ryktesspridning på sociala medier. Vi kommer även att undersöka hur olika brott straffas.

Konkreta mål

Eleverna ska kunna kritiskt granska några av de ideal som förmedlas i media.

Eleverna ska kunna samtala kring hur nyheter kan användas felaktigt.

Eleverna ska kunna diskutera kring sociala mediers roll i ryktesspridning.

Eleverna ska kunna jämföra olika straffsatser för olika typer av brott.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att motivera egna och andras åsikter.

Bärande begrepp

Rimlighet

Granska

Sanning

Rykte

Kritik

Ideal

Konsekvens

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Tema rimlighet

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleverna ska kunna kritiskt granska några av de ideal som förmedlas i media.
Eleverna ska kunna samtala kring hur nyheter kan användas felaktigt.
Eleverna ska kunna diskutera kring sociala mediers roll i ryktesspridning.
Eleverna ska kunna jämföra olika straffsatser för olika typer av brott.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: