Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2017-04-18 20:55 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 6 Svenska
"Det var en gång..." så börjar många sagor, men vad mer är typiskt för en saga? Det ska vi ta reda på. Därefter skriver vi egna sagor.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

Arbetssätt och redovisning

Du kommer att få:

  • lyssna på sagor
  • diskutera och analysera sagor och hur de är uppbyggda
  • skriva en egen saga
  • bearbeta egna texter till innehåll och form
  • ge och ta emot respons på text
  • illustrera din saga

Bedömning:

Inom arbetsområdet bedöms dina kunskaper utifrån din förmåga att:

formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Detta visar du genom att skriva en saga med röd tråd och med sagans  typiska uppbyggnad och språkliga drag

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Detta visar du genom att delta i diskussioner i klassrummet.

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

Detta visar du genom att göra en bild som illustrerar något av innehållet i din saga.

Matriser

Sv
Svenska åk 4-6

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Budskap & upplevelse
Jag kan tolka och föra enkla samtal om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva min upplevelse av läsningen.
Jag kan tolka och föra utvecklade och relativt väl motiverade samtal om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva min upplevelse av läsningen.
Jag kan tolka och föra välutvecklade och väl motiverade samtal om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva min upplevelse av läsningen.
Skriva texter
Jag kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
De berättande texter jag skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter jag skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter jag skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Kombinera text & annan estetik
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan jag förstärka och levandegöra mina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan jag förstärka och levandegöra mina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan jag förstärka och levandegöra mina texters budskap.
Ge omdömen om & bearbeta text
Jag kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt. .
Jag kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
Jag kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: