Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näringskedjor

Skapad 2017-04-18 20:58 i Garnvindeskolan Ale
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vad är en näringskedja? Vi ska lära oss om olika näringskedjor i vår närmiljö, t.ex. i skogen och bland djuren.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är:

Eleven kan:

 • Ge exempel på näringskedjor i närmiljön.
 • Beskriva sambandet mellan organismerna i näringskedjorna (t.ex. konsumenten äter produkten som i sin tur äts av en annan konsument o.s.v.).

Syftet med undervisningen

 • Syftet är att uppmärksamma eleverna på sambandet som finns mellan olika organismer som lever i vår närmiljö.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma elevernas:

 • Deltagande i undervisningen, samtal och diskussioner.
 • Utförande av arbetsuppgifter.
 • Presentation av elevens undersökningar.

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

Det vi kommer att arbeta med:

 1. Vad är en näringskedja?

Jag kommer att introducera arbetsområdet med en powerpoint där syfte och mål tydliggörs. 

Arbetssätt: 

- Diskussioner i helklass

- Grupparbeten och enskilt arbete

Eleverna redovisar sina näringskedjor på en affisch som de gjort parvis. De tar kort på den och presenterar den på sin lärlogg i Unikum.

 

Dokumentation

Eleverna kommer att dokumentera sina observationer genom att fotografera och skriva om dem. Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras i matrisen nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO
Näringskedjor i ekosystem

Dokumentation av kunskapsutveckling

I närmiljön/skogen
Eleven kan ge exempel på en näringskedja.
Eleven kan beskriva sambanden mellan organismerna i näringskedjan.
Eleven deltar i samtal och diskussioner om ekosystem och näringskedjor.
Eleven kan utföra enkla observationer i ekosystem.
Eleven dokumenterar sitt arbete och lärande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: