Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Broar, V. 16- 21

Skapad 2017-04-18 23:15 i Skiljeboskolan Västerås Stad
För att underlätta transporter på land bygger vi broar som leder vägar, järnvägar, kanaler eller vattenledningar över hinder som t ex vattendrag eller raviner. Ni kommer att få lära er olika konstruktionssätt för att göra hållbara konstruktioner.
Grundskola 9 Teknik
För att underlätta transporter på land bygger vi broar som leder vägar, järnvägar, kanaler eller vattenledningar över hinder som t ex vattendrag eller raviner. Ni kommer att få lära er olika konstruktionssätt för att göra hållbara konstruktioner.

Innehåll

Avsnitt 1

Vad - uppgift

 

Ni skall i par tillverka en bro av valfri typ. Bron måste klara följande kriterier:

 • Bron ska ha ett spann på 30-60 cm.
 • Bron ska hålla för minst 5 kg.
 • Bron ska väga så lite som möjligt.

Ni ska skriva en rapport om er bro.I rapporten ska innehålla följande punkter:

 • Fakta om en känd bro 
 • En skiss/ritning över er bro
 • skala 
 • Val av material
 • Beskrivning om er arbete -arbetsprocess (glöm ej att anteckna efter varje lektion).
 • Era tankar och självbedömning
 • kamrat bedömning (be en annan grupp bedöma er bro) 
 • läxa 1
 • läxa 2

Material

exemple på material som ni kan använda (begränsad antal)

 • glaspinnar 
 • sugrör
 • tidningssidor
 • snöre
 • lim
 • ta skrut med er hemifrån

Hur - arbetsprocessen

 1. Genomgång och diskussioner kring hållbara konstruktioner.
 2. Hitta  fakta och bild om en känd bro som ni vill ha som en mall. 
 3. Gör en skiss/ritning över hur er bro ska se ut. Visa din lärare innan du går vidare.
 4. Planera hur ni ska utnyttja ert material på bästa sätt.
 5. Sätt igång och arbeta.
 6. Känner ni er klara så ska bron testas och fotograferas av läraren.
 7. Var och en av er gör en skriftlig rapport som beskriver ert arbete, arbetsprocess och era tankar. Du ska dessutom ge förslag på förändringar som du skulle gjort om du fått göra om bron. Gör även en skalenlig ritning av bron där du satt ut korrekta mått.
 8. Kamrat- och självbedömning av uppgiften.

 

När - Tidsperiod

Ni kommer att arbeta med detta tema under veckorna 16 -21

Bedömning

 • Arbetsprocessen
 • Bron – att kriterierna följts, utnyttjande av materialet ur hållfasthets perspektiv
 • Skriftliga rapporten (gruppvis) med skalenlig skiss.

Uppgifter

 • Teknik, Lämna in rapporten här!

 • LÄXA 1, fakta om olika broar, läs texten, hitta 10 begrepp utav texten, förklara dem!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Broar

Bedömningsmatris broar

E
D
C
B
A
Ämneskunskap, begrepp inom teknikområdet broar.
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Hur väl du utför dokumentation under och av arbetet.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen (tanken) i arbetet till viss del är synliggjort.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen (tanken) i arbetet är relativt väl synliggjort.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen (tanken) i arbetet är väl synliggjort.
Hur väl du kan göra jämförelser av material.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Hur självständigt och väl du konstruerar din bro.
Eleven kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma en enkel modell. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja
Eleven kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma en utvecklad modell. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma en välutvecklad modell. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med leder framåt.
Totalbedömning av din bro, med tanke på design, vikt och hållfasthet.
En konstruerad bro som håller för viss belastning.
En ganska hållbar bro, där det till stor del är konstruktionen som gör den hållbar. Man kan ana att det finns en tanke bakom varför den är utformad som den är.
En hållbar bro, där det är själva konstruktionen som gör den hållbar. Det finns en tanke bakom varför den är utformad som den är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: