Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mer om tal och räknesätt

Skapad 2017-04-19 07:49 i Västra Karups skola Båstad
Matematik Klass 6, Vårterminen 2016.
Grundskola 6 Matematik
I det här arbetsområdet kan du lära dig mer om räknesätt och samband mellan dem, avrundning och överslag, del av procent samt jämförpriser. Vi kommer också att lösa matematiska problem.

Innehåll

UNDERVISNING

Dessa förmågor kommer att undervisas och tränas in med hjälp av följande metoder/strategier:

 • Arbeta med läromedlet Prima Formula åk 6, kapitlet Mer om tal och räknesätt.
 • Arbeta med andra aktiviteter, exempelvis problemlösning och elevspel.se.
 • Genomgångar, där du är aktiv genom att skriva svar och lösningar på din whiteboard.
 • Genom att delta aktivt i redovisningar och diskussioner tränar vi på att förstå hur andra tänker.
 • Vi tränar också på att bedöma om den redovisade uppgiften är rimligt löst, i annat fall kommer vi med förslag på alternativa tillvägagångssätt och tränar då på att vara aktiva i diskussionen samt att komma med olika lösningsförslag som vi sedan kan diskutera utifrån.
 • Vi kommer att arbeta med E-P-A (enskilt-par-alla), pararbete och diskussioner för att träna oss på att upptäcka och använda strategier för att lösa olika matematiska problem.
 • Genom att redovisa och berätta hur vi löst olika typer av problem och uppgifter, tränar vi på att redovisa våra tankar och beskriva de strategier vi har använt.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 LÖSA PROBLEM

 • Formulera och lösa matematiska problem, genom att använda strategier vid problemlösning i vardagliga situationer.
ANVÄNDA BEGREPP
 • Använda matematiska begrepp för att genomföra beräkningar med hjälp av avrundning, överslag och procent.
ANVÄNDA METOD
 • Använda matematiska metoder för olika räknesätt, se samband mellan olika räknesätt och att beräkna del av och procent.
KOMMUNICERA
 • Använda matematiska uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
RESONERA
 • Beskriva tillvägagångssätt och föra resonemang om resultatens rimlighet.

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du gör dina uppgifter och visar att du kan ta ansvar för dina studier.
 • Du är med i diskussionerna kring olika uppgifter, till exempel genom att använda din whiteboardtavla.
 • Du visar att du kan använda matematiska metoder och strategier för att lösa problemlösnings uppgifter.
 • Du är delaktig och visar att du kan förklara för dina kompisar hur du tänker när ni diskuterar och löser problemlösningsuppgifter i grupp. Du ställer frågor som gör att du förstår hur dina kompisar tänker.
 • Du är kritisk över det svar som du får och diskuterar med dig själv eller med en kompis om svaret kan vara rimligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: