Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår miljö

Skapad 2017-04-19 09:27 i Högadalsskolan Härryda
Arbetsområdet innefattar begreppen miljö, resurser, energi, miljöförstöring, klimat, återvinning och hållbar utveckling.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Varför är det bra att äta ekologisk mat? Vad händer med våra sopor? Kan vi verkligen återanvända det vi sorterar? I detta arbetsområde lär vi oss om hur människor, samhälle och natur samspelar. Vi lär oss om vad som händer med miljön beroende på hur människorna använder naturen.

Innehåll

 • Vad ska vi lära oss om miljö?
 • Du ska få lära dig om källsortering och återvinning.
 • Du ska få lära dig om hur vårt avfall påverkar vår miljö.
 • Du ska få lära dig om olika material och dess egenskaper.
 • Du ska få lära dig om vad som kan hända i naturen om vatten och luft smutsas ner.
 • Du ska få lära dig vilka val du kan göra i din vardag för en bra miljö.

   

  Varför ska vi lära oss om miljö?

 • För att få en ökad förståelse för vilka val vi kan göra för att ta hand om vår miljö. 

          Arbetssätt - Hur ska vi lära oss om detta?

 • Läsa texter och berättelser.
 • Du får sortera olika material.
 • Vi går till en återvinningscentral för att lämna vårt sorterade material.
 • Du får se olika filmer om vår miljö. 
 • Vi använder oss av material från Naturkyddsföreningen, energifallet.se.
 • Vi har "Grej of the day" med miljötema. 
 • Vi gör enkla undersökningar. 
 • Skriva och rita om det du har lärt dig i din So-bok. 
 • Vi kommer att samtala, dokumentera och diskutera för att skapa en uppfattning om hur hållbar utveckling fungerar. 

         Elevinflytande

 • Du är med och bestämmer vad du vill lära dig mer om miljö.
 • Du är med och bestämmer hur du vill lära dig vår miljö.
 • Du är med och bestämmer hur du vill visa vad du har lärt dig inom arbetsområdet.  

         Vilka förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla?

 • Du får utveckla din begreppsliga förmåga genom att prata om begreppen: energi, klimat, material, källsortering, återvinning och hållbar utveckling.
 • Du får utveckla din analysförmåga genom att göra undersökningar/experiment om vår miljö. 
 • Du får utveckla din metakognitiva förmåga genom att exempelvis tolka dina resultat i undersökningar/experiment.
 • Du får utveckla din kommunikativa förmåga genom att delta i diskussioner, presentera resultat samt motivera resultat i arbetsområdet.

          Bedömning

 • Du kan beskriva på ett enkelt sätt vad föremål är tillverkat av för material.
 • Du kan sortera olika föremål utifrån dess egenskaper. 
 • Du kan ge några exempel på hur miljö och natur påverkas av människan.
 • Du kan ge några förslag på hur du kan bidra till en hållbar utveckling.  
 • Du deltar i samtal på lektioner.
 • Du förstår och kan använda begreppen energi, material, klimat, källsortering, återvinning och hållbar utveckling. 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: