Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokcirkel Alex Dogboy

Skapad 2017-04-19 10:02 i Lagga skola Knivsta
Eleverna läser Alex Dogboy och har läsbeting till varje vecka.
Grundskola 6 Svenska
Visste du att det finns gatubarn runt om i världen? Vet du hur deras liv ser ut? Hur hamnar de i en situation där de måste stjäla för att få mat?

Boken Alex Dogboy är baserad på en verklig pojke och det som hänt honom eller andra gatubarn. Tillsammans läser vi om Alex fängslande liv och öde och bearbetar det som vi läst på olika sätt.

Under arbetes gång kommer ni att få information om vad som ska göra och när. Lycka till!

Innehåll

 • Syfte

Syftet med att läsa boken Alex Dogboy är att du skall kunna:

 

Varför ska vi arbeta med det här?

Kommunikativa förmågan:

-kunna samtala om texter och föra fram egna åsikter och tankar

-kunna skriva olika slags texter

Läsförmågan (läsförståelsen):

-utveckla ett läsflyt med inlevelse

-kunna använda sig av olika läsförståelsestrategier

 

Centralt innehåll

Vi arbetar med följande centralt innehåll: 

Arbetssätt:

Du kommer att få lyssna och läsa boken Alex Dogboy av Monica Zak.

 • Vi kommer att arbeta med läsbeting, det innebär att du till varje vecka själv ansvarar för att ha läst till en viss sida i boken. Du kommer att få tid i skolan att läsa, men det är viktigt att du följer tidsangivelserna för läsningen och även läser hemma. 
 • Svara på innehållsfrågor: I skolan kommer du att få arbeta med frågor som rör boken, frågorna har olika karaktär och en del är mer reflekterande än andra. 
 • Vi kommer även att arbeta med olika lässtrategier.
 • Skriva och samtala om boken (sammanfatta, reflektera över budskap och skriva en recension)

 

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

-göra sammanfattningar och kommentarer till det som vi läser.

-din förmåga att diskutera bokens innehåll och budskap kopplat till vad du själv har varit med om.

-skriva olika slags texter med tydligt innehåll och varierat språk.

-att samtala genom att ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt. 

Så här kommer bedömningen att ske:

-genom att jag lyssnar på dig när du samtalar.

-genom att jag läser dina olika texter

Uppgifter

 • Bokcirkeluppdrag v. 19

 • Bas tors Dogboy kap.23

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Lärandematris Alex Dogboy

-------------->
-------------->
-------------->
kan berätta om vad jag har läst
beskriva sin upplevelse av läsning på ett
kan berätta om boken utifrån en huvudpersonens perspektiv. Kan berätta vad som händer. enkelt
kan berätta om två personer i boken, vad de gör, men också hur de hur de tänker. utvecklat sätt
kan berätta om boken utifrån flera olika personer i boken. Kan berätta om hur de olika personerna påverkar varandra. välutvecklat sätt
kan förstå texten genom att använda olika lässtrategier
Göra... sammanfattningar av olika texters innehåll
kan använda någon lässtrategi och berätta om hur du gör när du använder den. i huvudsak fungerade sätt.
kan använda de flesta av lässtrategierna och förklara hur du har använt dem för att förstå Alex Dogboy. ändamålsenligt sätt
förstår att det går att använda olika strategier beroende på vad som ska läsas. Kan förklara hur olika lässtrategier hjälper dig i texten i Alex Dogboy. ändamålsenligt och effektivt sätt
diskuterar om budskapet i boken utifrån mina egna erfarenheter
utifrån egna erfarenheter, tolka och föra ... underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk
kan berätta om ett budskap i boken Alex Dogboy enkla och till viss del
kan hitta flera budskap i boken och kan berätta om något budskap som påverkar dig själv. utvecklade och relativt väl
bestämma vilket som är huvudbudskap samt hitta kopplingar till ditt eget liv eller andra böcker. Förklara hur budskapen påverkar dig. välutvecklade och väl
kan göra en sammanfattning av texten
Göra... sammanfattningar av olika texters innehåll
gör en enkel sammanfattning av texten som går från början av boken till slutet. enkla, kronologiska
gör en sammanfattning av texten. Berätta om flera delar av boken och kan gå in något djupare på en del av texten. utvecklade
gör en utförlig sammanfattning av texten. Får med flera personer i sammanfattningen och hur de har påverkat varandra. välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: