Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia - ett sätt att kommunicera med andra!

Skapad 2017-04-19 11:09 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Vi kommer att arbeta med temat massmedia i åk 4.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Massmedia är ett sätt att kommunicera med många människor på samma gång. Varje dag använder vi oss av massmedia, bland annat TV, tidningar och internet. Massmedian har olika uppgifter i samhället och används bland annat för att sprida information. Vi människor och det samhälle vi lever i påverkas och förändras på olika sätt av massmedian. Det är bland annat om det här som vi ska läsa om i det här projektet.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din 

procedurförmåga

 • förmåga att skilja mellan fakta och värdering
 • förmåga att avgöra hur användbara olika källor är

begreppsliga förmåga

 • förmåga att förstå och använda olika begrepp som handlar om massmedier

kommunikativa förmåga

 • förmåga att uttrycka en egen åsikt och kunna motivera åsikten

analysförmåga

 • förmåga att se samband mellan demokrati/diktatur och massmedia
 • förmåga att se likheter och skillnader mellan barns och vuxnas massmediavanor

 utveckla dina kunskaper om 

 • hur massmedier har förändrats och utvecklats

Arbetsområdet

Vi kommer att lära oss vad massmedia är och hur de har förändrats. Vi kommer att prata om vilken betydelse massmedier har för oss människor och vår värld samt hur demokrati och massmedia hänger ihop. Dessutom ska vi också öva oss på att vara källkritiska.

Centrala begrepp 
massmedia, information, kommunikation, underhållning, opinion, propaganda, åsiktsfrihet, yttrandefrihet, sociala medier, journalist, reporter, grundlag, censur, upphovsrätt, källkritik, ingress, notis, artikel, reportage, insändare, demokrati, diktatur

Arbetssätt

 • lärarledda genomgångar
 • film med diskussioner
 • genomföra och delta i undersökningar
 • sammanställa undersökning
 • läsa text och bearbeta innehållet
 • studera en tidnings olika sidor

 

Detta kommer att bedömas...

En skriftlig examination torsdag vecka 20

Din förmåga att använda och förstå begrepp

En muntlig examination under vecka 20

Dina förmåga att se samband mellan demokrati/diktatur och massmedia.

Görs under lektionerna vecka 18-20 (går ej att förbereda sig inför)

Din förmåga att göra en undersökning om massmediavanor, sammanställa resultat, jämföra och dra slutsatser om det du kom fram till.

Din förmåga att uttrycka en egen åsikt och att motivera den.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6

Matriser

Sh
Massmedia - ett sätt att kommunicera med andra!

Samhällskunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ser samband
 • Sh  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan se samband mellan demokrati/diktatur och massmedia
Jag kan se ett samband mellan demokrati eller diktatur och massmedia.
Jag kan se flera samband mellan demokrati eller diktatur och massmedia
Jag kan förklara hur demokrati eller diktatur på olika sätt samarbetar med massmedia.
Använder begrepp
 • Sh  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan använda begrepp inom området massmedia.
Jag kan förstå och använda några begrepp inom området massmedia.
Jag kan förstå och använda flera begrepp inom området massmedia.
Jag kan förstå och använda många begrepp inom området massmedia.
Undersöker, sammanställer och drar slutsatser
 • Sh  E 6
Jag har ännu inte visat att jag kan göra en undersökning, sammanställa resultatet och dra någon slutsats om det jag kom fram till.
Jag kan göra en undersökning om massmediavanor, sammanställa resultatet och dra några slutsatser om det jag kom fram till.
Uttrycka en åsikt och förklara
 • Sh  C 6
Jag har ännu inte visat att jag kan uttrycka en åsikt och förklarar varför jag tycker så.
Jag kan uttrycka en åsikt och förklara varför jag tycker så. Min förklaring bygger mest på mina känslor.
Jag kan uttrycka en åsikt och förklara varför jag tycker så. Min förklaring bygger både på mina känslor och fakta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: