Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklamfilm

Skapad 2017-04-19 11:29 i Hallenskolan Mölndals Stad
Försök sälja det omöjliga! Ni ska arbeta i små grupper med att ta fram en idé kring hur ni ska lyckas sälja en helt meningslös sak. Det hela ska mynna ut i en reklamfilm.
Grundskola 4 – 6 Bild
Försök sälja det omöjliga! Ni ska arbeta i små grupper med att ta fram en idé kring hur ni ska lyckas sälja en helt meningslös sak. Det hela ska mynna ut i en reklamfilm.

Innehåll

Börja med att hitta på en meningslös sak att göra reklam för!

Gör en planering över hur ni ska lägga upp arbetet, vad ni behöver, var ni ska filma, mm.

Gör ett bildmanus som visar vilka "bildutsnitt" ni ska jobba med. (t ex översiktsbild, helbild, halvbild, närbild, etc.) Skriv in vad som ev ska sägas, om det ska vara ljudeffekter, musik eller annat.

Filma och redigera med telefon eller iPad. Använd förslagsvis iMovie!

Försök lägga in filmen i Unikum. Om det inte går, maila den till mig på charlotte.jersby@molndal.se

Vid bedömning kommer jag särskilt titta på hur ni löst uppgiften och hur genomtänkt och genomarbetad den är. Både i samarbete, planering och utförande.

Arbetet ska vara inlämnat och presenteras senast vecka 18.

Lycka till!

Matriser

Bl
Bild kunskapskrav år 4-6

F
E
C
A
Utveckla idéer
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera och välja handlingsalternativ
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder med anpassning till syfte och sammanhang
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: