👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TREVLIGT FOLK

Skapad 2017-04-19 11:37 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
För några år sedan gjorde Filip och Fredrik en dokumentärfilm som heter Trevligt folk. Någon har tänkt utanför boxen och bildat ett somaliskt bandylag i Borlänge för att få svenskar och invandrare att träffas. Målet är bandy - VM i Irkutsk och resan blir skakig men härlig!

Innehåll

 

FÖRSTA UPPGIFTEN

När vi har sett filmen är din uppgift att på ca. 10 - 20 minuter skriva max en halv A4-sida, utifrån frågan:

  • Vilken tycker du var den starkaste händelsen/scenen i filmen? Beskriv händelsen/scenen och förklara varför du tycker som du tycker.

Ni kommer sedan att bli indelade i mindre grupper för att diskutera det ni har skrivit och några ytterligare diskussionsfrågor (se nedan) med varandra.

Diskussionsfrågor

Dom här frågorna ska ni bara samtala om, du behöver alltså inte skriva ner era tankar.

  • Berätta för varandra!
  • Vad i filmen var bra?
  • Vad i filmen var sämre?

ANDRA UPPGIFTEN

Du kommer att få två scener ur filmen presenterade för dig, en i taget. Din uppgift är sedan att under ca. 20 minuter ta handlingen vidare därifrån, genom en berättande text i jag-form. Försök att, liksom Filip och Fredrik gör i filmen, få in både humor och allvar i din text.

Scen 1

Det finns en scen i filmen från bandy-VM i Irkutsk där man får möta en rysk hejarklack som förvånansvärt nog hejar på det somaliska laget och har med sig en stor somalisk flagga. När de blir tillfrågade om varför de hejar på det somaliska laget förklarar de att somalierna har stora hjärtan och är värda deras stöd och att ryssarna känner igen sig i att vara i underläge.

Förslag på inledning:

Jag heter … och är från Irkutsk. När jag såg det somaliska bandylaget … 

Scen 2

Vi får vi möta Ahmed som kom till Sverige som 12-åring. Nu är han arton år och har inte träffat sin mamma sedan han reste till Sverige första gången, men de har nära kontakt och pratar ofta i telefon. Ahmed berättar om mötena med Sverige genom bandylaget.

Förslag på inledning:

Hej mamma, genom bandyn har jag äntligen lärt känna en massa svenskar …

TREDJE UPPGIFTEN

Slutligen ska du sammanfatta filmens handling så gott du kan på 200 - 300 ord. Ett tips är att utgå från en tankekarta eller försöka sortera ut de viktigaste delarna i filmen med hjälp av något slags punktlista. När du har koll på detta, börjar du skriva ihop din text!

Några tips på vägen:

- Texten är relativ kort. När man sammanfattar en text ska man försöka sikta på att sammanfattningen ska vara max en tredjedel av ursprungstexten. Nu handlar det om en film, men ni har fått ett intervall att jobba med (se ovan).

- Texten är en parafras, d v s en variant på ett original, i så måtto att orden är dina egna och du utrycker händelserna i filmen med dina egna ord (lätt gjort, när det handlar om just film).

- Texten innehåller HUVUDPUNKTERNA (det viktigaste, det betydelsebärande) i filmen. Det är viktigt att något slags balans som återfinns i filmen återspeglas i sammanfattningen – avstå med andra ord från att fokusera alltför mycket på exv. början av filmen, i det här fallet.

- Texten är neutral, vilket innebär att författaren av sammanfattningen försöker vara objektiv och inte värdera innehållet så långt det är möjligt. En sammanfattningen är inte en recension.

Matriser

Sv
Kunskapskrav svenska

E
C
A
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar samt ett enkelt ämnesrelaterat språk / ... /.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar samt ett utvecklat ämnesrelaterat språk / ... /.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar samt ett välutvecklat ämnesrelaterat språk / ... /.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.