Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering franska vt17 v.17-22

Skapad 2017-04-19 11:49 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Mall för pedagogisk planering i Unikum för Modersmålsenheten Mölndal.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi kommer att arbeta med berättande och sakprosatexter.

Innehåll

Arbetsområde

Berättande texter och faktatexter

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 •  

Konkretiserade mål för eleven.

 • Du ska lära dig om olika berättande och sakprosatexter i form av skönlitteratur och lyrik.
 • Att arbeta med olika sagor och myter från olika tider och områden där modersmålets talas.
 • Att diskutera textens innehåll och deras typiska ord och begrepp.

 

Undervisning och arbetsmetoder.

 

 • Vi läser olika berättande texter och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsvillkor.
 • Vi arbetar med högläsning och tystläsning.
 • Vi tränar på att använda olika lässtrategier.
 • Vi diskuterar texternas syfte, budskap och deras typiska ord och begrepp.
 • Vi arbetar med förståelsefrågor.
 • Vi redovisar muntligt och arbetar med olika skrivuppgifter.

Eleven har uppnått målen när...

 • Du visar att känner igen olika berättande och poetiska texter i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter.
 • Du visar att du förstår texternas budskap och kan diskutera innehållet och deras typiska ord och begrepp.
 • Du visar att du kan redovisa muntligt en berättande text som vi har arbetat med.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: