Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bundesländer

Skapad 2017-04-19 12:01 i Östergårdsskolan Halmstad
I detta arbetet så kommer du att lära dig lite mer om vilka Bundesländer det finns i Tyskland. Du kommer att få presentera ett Bundesland tillsammans med en vän.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
En viktig del av att läsa språk är att få ta del av kultur och levnadssätt i de länder där språket talas. Vi kommer därför under kommande veckor att arbeta med ett område som handlar om några av delstaterna i Tyskland, "Die Bundesländer in Deutschland". Redovisning (skriftligt och muntligt) äger rum måndag den 15 maj.

Innehåll

Arbetssätt

Du får välja om du vilja jobba enskilt eller i par. Sedan lottar vi vilket Bundesland som du/ni ska presentera. Presentationen ska innehålla följande punkter:

 • kända turistmål, sevärdheter som är intressant
 • kända personer
 • vilka storstäder finns där, antal invånare, vilken slags natur finns
 • festivaler?
 • speciell mat /dryck?
 • intressant historia?

Du kan hämta tips och inspiration i textboken från texter som vi läst under läsåret, som till exempel "Endlich Österreich" (s.20-31) och "In der Stadt" (s.50-65).

När du redovisar så får du använda stödord, men du ska inte läsa upp en hel text utan det ska vara en presentation. Annars kan jag inte bedöma ditt sätt att binda ihop meningar.

Efter er redovisning lämnar ni in tre frågor som ni tycker att man kan svara på om man har lyssnat på er presentation. Jag samlar in allas frågor, sätter ihop dem till en kahoot. På det viset kan du se hur mycket du har lärt dig om de andras redovisningar. 

 

När?

v. 17 - 20

Bedömning

Jag bedömer din presentation av ert Bundesland enligt matrisen nedan.

Jag bedömer dina svar när vi gör kahooten efter allas redovisningar. Då visar du att du har lyssnat och förstått vad de berättat om.

Reflektion

1) Hur har din arbetsinsats varit?

2) Nämn några saker som var intressant att veta om ditt Bundesland.

3) Nämn något om de andras Bundesländer som var intressant att lära sig.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Matris Bundesländer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera sig i muntliga framställningar och visa språklig säkerhet
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar.
Realia; Kommentera och jämföra livsvillkor, sociala och kulturella företeelser
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du varit med om och vad du kan.
Lyssna och förstå
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: