Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Choisir ses loisirs

Skapad 2017-04-19 12:14 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
-Qu’est-ce que tu fais pendant les loisirs? -Je chante. Et toi. Qu’est-ce que tu as comme passe-temps ? -Oh là, là ! Plein de choses.

Innehåll

Mål

I detta arbetsområde kommer du att utveckla din förmåga att tala franska. Arbetets innehåll

Målet för dig blir att kunna:

 • Kunna berätta vad du gör på fritiden mer utvecklat än tidigare
 • Kunna fråga andra om deras fritid
 • Förstå och kunna använda böjningen av faire i presens
 • Repetera hur regelbundna verb(er-verb) böjs i presens
 • Repetera hur negationen placeras

Arbetssätt och redovisningsform

Vi använder vår vanliga bok Français Formidable 2.

 • Arbeta med bildordlistan textboken s. 48-49 och arbetsboken s. 74-75
 • Arbeta med texten Sondage , spår 67 textboken s. 50-51 och arbetsboken s. 76-79
 • Arbeta med verbet faire i arbetsboken s. 72
 • Repetera ER-verb Vitrine F arbetsboken s. 55-58
 • Repetera Vitrine H textboken s. 56-57 och arbetsboken s. 89-90

Visa din kunskap - Bedömning

Jag bedömer dina kunskaper i en intervju. Jag använder matrisen för tala/samtala

Reflektion

Hur märker du att du gör framsteg?
Vilket är det bästa sättet för dig att träna uttal? Behöver du någon mer hjälp med det?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Fg Utvecklingsmatris Moderna språk; tala och samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Vilja och förmåga att delta i ett samtal
Du tar inga initiativ och för inte samtalet vidare trots lärarens/kompisens stöd.
Du besvarar frågor med ett eller några få ord. Du ställer ibland en enkel följdfråga, t.ex. et toi? pourquoi?
Du tar enkla språkliga initiativ. Du ställer t.ex. frågor men lyssnar inte alltid på vad som sägs.
Du tar ansvar för att samtalet fungerar genom att ställa frågor, lyssna på svaren och reagera på det du hör
Du driver på samtalet. Du hittar på nya saker att säga eller fråga om. Du samtalar fritt och naturligt.
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Du har svårt att få fram vad du vill ha sagt.
Du talar hackigt och gör många avbrott.
Du talar bitvis med flyt.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med stort flyt och säkerhet.
Uttal
Du uttalar orden fel, så att man inte förstår vad du menar.
Du klarar uttal av enklare ord.
Du uttalar de flesta ord korrekt, men är osäker på vissa ord.
Du uttalar orden korrekt.
Intonation
Din intonation ligger långt ifrån målspråkets (t.ex. låter det svenskt eller entonigt)
Din intonation påverkas till viss del av svenskan.
Din intonation närmar sig målspråkets.
Det låter franskt när du talar. Du har fångat melodin!
Ordförråd dvs ord och uttryckekt
Du har stora brister i ordförrådet och du faller in på svenska.
Du gör dig med vissa svårigheter förstådd.
Du gör dig förstådd med ett enkelt vardagligt språk.
Du uttrycker dig varierat och använder ord och uttryck på ett riktigt sätt.
Du har ett mycket stort, varierat och korrekt ordförråd. Du använder specialuttryck som är typiska för språket.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du har stora svårigheter att sätta ihop meningar på ett korrekt och begripligt sätt.
Du gör grammatiska fel som ibland förstör förståelsen.
Du gör grammatiska fel som inte förstör förståelsen.
Du gör inga stora grammatiska fel.
Du gör endast ett fåtal grammatiska småfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: