Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering matematiskt problem på film åk 6 VT17, Tunaskolan

Skapad 2017-04-19 12:34 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6
Matematik är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är kopplad till samhälle och teknisk utveckling.

Planeringen gäller för hur arbetet ska bedrivas och genomföra, samt därefter bedömas.

Innehåll

Mål

Skriv en text som är riktad till eleverna och gör kopplingar till syfte i läroplanen.

Arbetssätt och redovisningsform

Eleverna ska i grupp arbeta muntligt med ett för gruppen specifikt matematiskt problem taget från "Känguru-tävlingen" som var under våren. De kommer att arbeta med problemlösning i grupp. Gruppen ska lösa problemet tillsammans, planera en presentation för klassen, samt göra en informativ och undervisande film på datorerna. Filmen ska sedan ska visas för resten av klassen. Filmen kommer dessutom att bedömas utifrån kriterierna nedan. Det viktiga är att gruppen tillsammans löser problemet och redovisar det tillsammans.

I redovisningen ska gruppen ha med:

 • Lösningen av problemet.
 • Förslag på flera olika lösningar om så är möjligt.
 • Beskrivning eller beskrivningar på hur problemet inte ska attackeras för att undvika misstag eller fel.
 • Bilder eller illustrerade bevis som beskriver problemet samt lösningen.

Visa din kunskap - Bedömning

Gruppen kommer att bedömas under lektionen då filmen visas för klassen. Efter redovisningen kommer även bedömningen visas i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Matris matematik åk 6

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Muntlig redovisning
Använda matematikens uttrycksformer och språk för att redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Redogör på ett i huvudsak fungerande sätt.
Redogör på ett fungerande sätt.
Redogör på ett fungerande och effektivt sätt.
Problemlösning
Formulera och lösa problem.
Bidrar till att formulera enkla modeller och förslag.
Formulera enkla modeller och förslag. Anpassar metoden efter problemets karaktär. Bidra till att föreslå alternativa tillvägagångssätt.
Formulera modeller och förslag. Anpassar metoden efter problemets karaktär. Kan föreslå alternativa tillvägagångssätt.
Matematiska begrepp
Använda matematiska begrepp.
Använder grundläggande begrepp i välkända sammanhang. Enkla och vanligt förekommande resonemang.
Använder och beskriver begrepp i kända sammanhang. Utvecklade resonemang.
Relaterar olika begrepp till varandra i nya sammanhang. Beskriver begrepp väl. Väl utvecklade resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: