Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leksaksfabriken åk 1 PP

Skapad 2017-04-19 13:03 i Pluggparadiset Uppsala
Ett idématerial till Skolverkets "Nya språket lyfter". Ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för årskurs två. Materialet bygger på konkreta undervisningsförslag med olika observationspunkter och diagnosmaterial.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Utifrån materialet Leksaksfabriken får du arbeta med utmanande och kreativa uppdrag både enskilt och tillsammans med kompisar. Du kommer att få träna din läsförståelse och din ordkunskap. Du kommer att få öva på din förmåga att lösa problem och diskutera.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig:

I svenska:

-Berätta och argumentera i grupp.

-Lyssna på andra.

- Beskriva olika föremål muntligt och i text.

- Lyssna och följa med i handlingen när någon läser högt.

- Förstå vad texten handlar om när någon läser för mig.

- Skriva meningar med stor bokstav och punkt.

- Skriva en enkel berättelse.

-Skriva enkla listor.

-Skriva ord och enkla texter.

-Använda alla bokstäver och skriva så att andra kan läsa.

- Tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter.

 

Du ska utveckla förmågan att:

- samtala, diskutera och uttrycka egna åsikter.

- förstå och använda viktiga begrepp inom området.

- pröva och ompröva, formulera och lösa problem.

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig detta genom att:

- Lyssna på högläsning av berättelsen, Leksaksfabriken.

- Lösa olika uppdrag till berättelsen, enskilt och tillsammans med kompisar.

-Delta i gemensamma diskussioner.

- Vara aktiv i det gemensamma och enskilda arbetet.

 

Vad som kommer att bedömas:

Vi bedömer din förmåga att:

- Berätta, samtala och resonera med en röd tråd så att andra förstår.

- Beskriva och förklara så att andra förstår vad du tänkt/vill visa i text.

- Skriva korta texter med en röd tråd.

- Skriva enkla meningar med stor bokstav och punkt.

- Skriva listor och instruktioner.

- Beskriva och förklara så att andra förstår vad du menar, muntligt.

- Lyssna, följa med och förstå när någon annan läser.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan:

- I gemensamma diskussioner.

- I samtal med kamrater.

- I ditt arbete med att lösa olika uppdrag.

- I din dokumentation av arbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.
  SvA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: