Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2017-04-19 13:25 i Resursenhet Eksätra Uppsala
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vad ska du lära dig? Vilken betydelse vatten i olika former har för allt levande. Vattnets kretslopp och varifrån vi får vårt dricksvatten. Vattenmängden på jorden är begränsad. Vara rädd om vattnet så att det inte förorenas.

Innehåll

Du kommer att arbeta med nedanstående begrepp i arbetsbok och enkla undersökningar. För godtagbara kunskaper krävs att du med stöd av pedagog hittar fakta för att besvara frågor i arbetsbok och genomför enkla undersökningar. 

avdunsta          grundvatten          saltvatten          förorening          sötvatten          avloppsrening         kondensera         

kretslopp          klor                       havsytan           vattenrening       vattenånga       vattentorn

 

Matriser

Ke
Vatten

Kunskapskrav

E
C
A
Genomför enkla undersökningar och formulerar enkla frågeställningar som det går att arbeta systematiskt efter
Bidrar till att formulera
Formulerar efter någon bearbetning
Formulerar
Använder utrustning
I huvudsak fungerande sätt
Praktiskt och användbart
Praktiskt, användbart och effektivt
Jämför olika resultat och för resonemang om likheter och skillnader
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade
Ger förslag som kan förbättra undersökningen
Bidrar till
Ger förslag som behöver bearbetas
Ger förslag som kan förbättra
Gör dokumentationer av undersökningar
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade
Kan föra resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning
Enkla och till viss del underbyggd
Utvecklade och underbyggd
Välutvecklade och väl underbyggd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: