Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centrumskolan Sv Grundsär Språklära VT 2017

Skapad 2017-04-19 14:08 i Centrumskolan Halmstad
Grundsärskola 6 – 8 Svenska
Vi tränar på meningsbyggnad, stavning, ordkunskap, och språkbruk.

Innehåll

Vad ska eleven lära om?

Skiljetecken, stor och liten bokstav

Ordkunskap - nya ord, synonymer, förkortningar 

Språkbruk - dialekter och vardagsspråk 

 

Hur ska eleven lära?

Vi tränar på ovanstående genom att skriva för hand och med dator 

Vi lär in nya ord och utökar på så sätt ordförrådet

Vi läser om olika dialekter och sätt att prata  

 

Bedömning; Vad ska bedömas?

Eleven utvecklar sin förmåga att skriva dialoger  

Eleven utökar sitt ordförråd med nya ord  

Eleven känner till vad som menas med dialekt, vardagsspråk och minoritetsspråk

Hur ska det bedömas?

Regelbunden avcheckning i samband med de moment vi arbetar med.

När ska det bedömas?

Kontinuerligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
  Sv  7-9
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9
 • Alfabetisk ordning. Hur man hittar i innehållsförteckningar och ordböcker.
  Sv  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  7-9
 • Variationer i det svenska språket, till exempel slanguttryck och dialekter.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
  Sv  E 9
 • Dessutom medverkar eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
  Sv  E 9
 • Eleven kan medverka i att hämta information från olika källor och medier och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven medverka i att söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: