Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Urtid-forntid vt - ht 2017

Skapad 2017-04-19 14:16 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Pedagogisk planering för temat urtid - forntid vt-17 och ht-17 år 2-3.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Nu ska du få lära dig mer om jordens utveckling från minsta cell fram till människans utveckling. Vi lär oss om forntiden och de olika tidsperioderna istid, stenålder, bronsålder och järnålder.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • förstå och använda historiska begrepp (begreppsförmåga)
 • samtala om det du lärt, kunna redovisa fakta (kommunikativ förmåga)
 • göra enkla jämförelser mellan livet under forntiden och livet i dag (analysförmåga)
 • söka och samla fakta och skriva egen faktatext (förmåga att hantera information)

 

Nyckelord - historiska begrepp

tidslinje, urtid, cell, alg, fossil, forntid, dåtid, nutid, framtid, istid, stenålder, bronsålder, järnålder

 Vad arbetar vi med och hur arbetar vi?

 • praktiskt arbete med olika typer av tidslinjer.
 • se och samtala om filmer.
 • läsa faktatexter enskilt och tillsammans.
 • skriva egna faktatexter med hjälp av tankekarta.
 • lära och använda olika historiska begrepp.
 • leta efter historiska spår i vår natur.
 • muntlig redovisning.

Detta kommer bedömas

Vi kommer fortlöpande under temats gång att bedöma din förmåga att..

 • förstå och använda historiska begrepp.
 • samtala om det du lärt och muntligt redovisa ditt arbete.
 • jämföra de olika tidsåldrarna.
 • söka och läsa olika faktatexter och skriva din egen text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: