Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Wings 7 - Food 16/17

Skapad 2017-04-19 14:30 i Friskolan Metis Grundskolor
Words for food and drink, different kinds of fast food and items in the kitchen. Expressions för cooking, polite talk at the table and recipes. Popular food in Britain and America.
Grundskola 7 Engelska
Words for food and drink, different kinds of fast food and items in the kitchen. Expressions för cooking, polite talk at the table and recipes. Popular food in Britain and America.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetet:

Ur Centralt innehåll

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla

 • Tala och skriva om mat
 • Tala och skriva om föremål i köket
 • Beställa mat på restaurang
 • Tala, skriva och samtala om mat
 • Skriva recept och ge exempel på olika rätter i Sverige, Storbritannien och Amerika
 • Grammatik: arbeta med verb i olika former

Undervisning

Du planerar ditt arbete utefter en ram som du hittar på Google och Google Classroom. Du dokumenterar ditt arbete noga i planeringsboken. Skriftliga övningar ska finnas i den. Du utvärderar ditt arbete i din engelska planeringsbok efter varje lektion. Arbetet avslutas med en kunskapskontroll.

 • göra muntliga och skriftliga övningar med din "English partner"
 • gör olika muntliga och skriftliga övningar som du valt
 • arbeta med veckans grammatikövning
 • lyssna/läsa texter från Section 3
 • öva in ca 20 nya ord/fraser varje vecka - glosförhör varje torsdag.
 • arbeta hemma minst 10 - 15 minuter varje dag måndag - torsdag för att befästa dina kunskaper
 • kunskapskontroll vecka 13

Bedömning

I en kunskapskontroll vid arbetsområdets avslut kommer du att bedömas i vilken grad du

 • du utvecklat kunskaper om mat, beskrivningar av mat och hur man går på restaurang eller köper mat
 • kan förstå talad engelska i måttligt tempo
 • kan förstå och använda nya ord fraser vi arbetat med i avsnittet
 • kan uttrycka dig skriftligt med nya ord och fraser
 • har förmåga att använda do och did i frågor 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: