Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"En casa de Carmela" (Vt 2017; Kap 6; Vale 8)

Skapad 2017-04-19 14:37 i Västra Berga skola Helsingborg
Under detta arbetsområde kommer vi utgå från kapitel 6 i textboken Vale 8. Målet är är att du på spanska ska lära dig att beskriva ett rum och hur det är möblerat både muntligt och skriftligt.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Nu ska du få lära dig att beskriva hur rum ser ut och är möblerat på spanska! Målet är att du på spanska ska lära dig beskriva hem och rum, det vill säga hur de ser ut och är möblerat både muntligt och skriftligt. Under detta arbetsområde kommer vi utgå från kapitel 6 i textboken Vale 8.

Innehåll

Innehåll

I arbetsområdet "En casa de Carmela" ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • uttrycka dig muntligt på spanska
 • uttrycka dig skriftligt på spanska
 • använda grammatik du lärt dig när du skriver och talar
 • att förstå talad spanska
 • beskriva ett rum på spanska skriftligt och muntligt.

 

För att kunna göra detta behöver du träna på och lära dig:

 • ord för olika rum
 • ord för olika möbler
 • rumsprepositioner (t ex framför, bakom, under, bredvid)
 • läsa och förstå den spanska texten som beskriver Carmelas rum i läroboken Vale 8
 • beskriva olika rum fritt på spanska både muntligt och skriftligt

Kommer att bedöma

Du kommer att få göra en muntlig beskrivning av en bild på ett rum på spanska. I matrisen kan du se hur bedömningen kommer att ske. Du kommer också på lektionstid få göra en ritning av ditt rum, samt beskriva ditt rum skriftligt. Hur detta bedöms ser du också i matrisen.

Du kommer få läsa och översätta texten i textboken på s. 20-23.

Arbetssätt

Du kommer att arbeta med kapitel 6, "En casa de Carmela", i textboken på s. 20-23 och s.81, samt i övningsboken på s 50-54. Målet är att du ska lära dig hur man beskriver var saker finns i ett rum och hur rummet ser ut och är möblerat. Du kommer arbeta mycket med ord för rum, möbler och läge (under, ovanför, bredvid etc.). Du kommer få arbeta med ord och text i boken, samt utifrån bilder och en egen ritning som du själv gjort över ditt rum/hem.

Uppgifter

 • Läsa och förstå texten på s. 20 till 23.

 • Beskriva ett rum muntligt

 • Beskriva ett rum skriftligt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Spanska 8: En casa de Carmela (Kap 6)

Tala

 • M2  4-9   Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9   Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9   Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9   Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9   Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9   Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • M2  4-9   Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
Nivå 1
Finns risk för att du inte når kunskapskraven för ämnet, dvs. risk för F.
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Uttal
Det är mycket svårt att uppfatta vad du vill säga på spanska. Du måste träna mer på uttalet för att det ska gå att uppfatta vad du säger.
Du uttalar många av orden rätt, men ibland är det svårt att förstå ditt uttal. Ibland kan svenskan påverka uttalet i för stor utsträckning.
Du uttalar de flesta ord korrekt och man förstår alltid vilket ord du försöker säga.
Du har ett gott spanskt uttal för nivån. Och det framgår mycket tydligt vad du vill säga.
Beskrivning av rummet
Muntligt
Det är svårt att förstå din beskrivning av rummet. Du gör en mycket kort och otydlig beskrivning.
Du beskriver rummet på ett enkelt och begripligt sätt.
Du beskriver rummet på ett enkelt, begripligt och relativt tydligt sätt .
Din beskrivning är innehållsrik och utförlig för nivån.
Meningsbyggnad
Muntligt
Du har svårt att konstruera meningar och använda dig av fraser du har lärt dig.
Du använder enkla fraser och meningar.
Du konstruerar många korrekta fraser och meningar, och vågar improvisera lite även om det ibland blir det lite fel i grammatiken.
Du konstruerar korrekta fraser och meningar med något undantag. Det framgår tydligt vad du vill uttrycka utifrån nivån vi befinner oss språkligt på.

Skriva

 • M2  4-9   Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9   Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9   Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
Nivå 1
Finns risk för att du inte når kunskapskraven för ämnet, dvs. risk för F.
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beskrivning av rummet
Skriftligt
Det är svårt att förstå din beskrivning av rummet. Du gör en mycket kort beskrivning.
Du beskriver rummet på ett enkelt och begripligt sätt med fraser och meningar.
Du beskriver rummet på ett enkelt, begriplig och relativt tydligt och utförligt sätt .
Din beskrivning är innehållsrik och utförlig utifrån nivån.
Meningsbyggnad
Skriftligt
Du har svårt att konstruera meningar och använda dig av fraser du har lärt dig.
Du använder enkla fraser och meningar.
Du konstruerar många korrekta fraser och meningar, men ibland blir det lite fel i grammatiken.
Du konstruerar korrekta fraser och meningar med något undantag. Det framgår tydligt vad du vill uttrycka utifrån nivån vi befinner oss språkligt på.

Läsa och förstå text

Läsa och översätta texten i läroboken på s. 20-23.
 • M2  4-9   Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9   Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9   Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
Nivå 1
Finns risk för att du inte når kunskapskraven för ämnet, dvs. risk för F.
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa och förstå
Du har svårt eller mycket svårt för att förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla spanska texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du har inga problem med att översätta de spanska texterna vi arbetat med till svenska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: