Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasy

Skapad 2017-04-19 14:49 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 6 Svenska
I det här området kommer vi att läsa och skriva fantasytexter.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

I det här området kommer vi att läsa och skriva fantasytexter.

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Undervisning och arbetsformer

Genomgång av vad som är typiskt för fantasy. Läsning av fantasytexter. Skriva egna berättelser. Genomgång av hur man kan förbättra sina texter och hur man ger respons.

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att uttrycka dig i skrift . Hur du kan redovisa bokens innehåll och dina åsikter om den.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: