👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Melodispel och ackord årskurs 4-6

Skapad 2017-04-19 15:03 i Bergaskolan Uppsala
Grundkurs i melodispel, ackordspel, rytmspel och sång för årskurs 4-6
Grundskola 4 – 6 Musik
Här kommer du att få lära dig grunderna för melodispel, ackordspel och sång samt spel på rytminstrument.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

 • Du kommer att få žspela på olika rytminstrument.
 • Du kommer att få öva dig på att spela en enklare melodi. 
 • Du kommer att få öva dig att spela ackord på gitarr och keyboard
 • Vi kommer att sjunga tillsammans.

2. Undervisningens innehåll 

Beskriv vad du och eleverna kommer att fylla lektionerna med för att ge förutsättningar för att eleverna ska utveckla de aktuella förmågorna för arbetsområdet. T.ex se olika klipp som har med ämnesområdet att göra, genomgångar, läsa texter osv. Clio Online. 

 • žSpela en enklare melodi på keyboard efter noter och gitarr efter tabs.
 • žSpela ackord på gitarr och piano.
 • Spela trummor och bas.
 • Gemensam sång.

 

3. Bedömningsuppgifter

 • žUppspel på ackord - och rytminstrument.
 • Uppspel av enklare melodislinga. När du kan spela en melodi i boken på gitarr eller keyboard så får du spela upp den för musikläraren som antecknar det i din musikbok att du klarat av den melodin som du har spelat upp.
 • Hur du deltar i žgemensam sång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Musikalisk grundkurs

E
C
A
Ny nivå
Kommentarer
Ackord
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter ackord med visst flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter ackord med relativt gott flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter ackord med ett gott flyt och passande karaktär.
Melodi
Du kan spela enkla melodier med visst flyt.
Du kan spela enkla melodier med relativt gott flyt.
Du kan spela melodier med gott flyt och passande karaktär.
Trummor
Du kan spela ett enkelt trumkomp med viss tajming.
Du kan spela trumkomp med relativt god tajming.
Du kan spela trumkomp med god tajming.
Bas
Du kan spela ett enkelt baskomp med viss tajming.
Du kan spela enkla baskomp med relativt god tajming.
Du kan spela baskomp med god tajmning.
Gemensam sång
Du kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.

Mu
Kunskapskrav Musik åk 6 Bergaskolan

Förmåga

E
Elevens kunskaper är: Grundläggande / Enkla/ Till viss del underbyggda / Rimliga
C
Elevens kunskaper är: Goda / Välutvecklade / Relativt väl underbyggda
A
Elevens kunskaper är: Mycket goda / Välutvecklade och nyanserade / väl underbyggda
Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Melodispel
Alla instrument man kan spela en melodi på
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad melodistämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodistämma.
Eleven kan spela en enkel anpassad melodistämma.
Basspel
El-bas
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad basstämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad basstämma.
Eleven kan spela en enkel anpassad basstämma.
Slagverksinstrument
Trumset
Eleven kan spela delar av en enkel slagverksstämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Eleven kan spela en enkel slagverksstämma.
Slagverksinstrument
Rytminstrument
Eleven kan spela delar av en enkel slagverksstämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Eleven kan spela en enkel slagverksstämma.
Ackordinstrument
Piano / keyboard, gitarr, ukulele, m.fl.
Eleven kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt
Tajming och karaktär
Eleven sjunger eller spelar i viss mån med tajming.
Eleven sjunger eller spelar med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar med god tajming och med passande karaktär.
Musikskapande
Eleven kan utifrån egna musikaliska idéer bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan utifrån egna musikaliska idéer skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan utifrån egna musikaliska idéer skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Praktiskt reflekterande
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Resonemang om musik
Eleven kan uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikens karaktärsdrag
Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Instrumentkunskap
Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.