Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2017-04-19 15:19 i Olandsskolan Östhammar
Stormaktstiden - vad var det och vad har det med mig att göra idag?
Grundskola 5 Historia
”Du gamla du fria”. I andra versen sjunger vi ”Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat ditt namn flög över jorden”. Det är förstås stormaktstiden vi sjunger om i versen. Har du tänkt på det? Visste du att Sverige en gång var det tredje största landet i Europa? Visste du att Sverige på 1600-talet nästan ständigt låg i krig? Visste du att Sverige hade en drottning som blev drottning vid sex års ålder? En gång i tiden var Sverige ett av de största och mäktigaste länderna i Europa. Vad var orsakerna bakom detta och hur kommer det sig att vi inte längre är det? På 1600-talet hände mycket som förändrade Sverige och denna tid brukar vi kalla för stormaktstiden. Sverige hade då stor makt i Europa och krigade till sig landområden. Vi ska tillsammans ta reda på och förstå hur denna tid av krig påverkade människorna i vårt land och också lära känna några historiska personer under Stormaktstiden.

Innehåll

Vad ska vi lära oss och varför?

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Under detta arbetsområde kommer du utveckla dina kunskaper om:

 • tidsbegreppet stormaktstid
 • historiska personer och händelser som till exempel Gustav II Adolf, drottning Kristina och Vasaskeppet
 • diskutera likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med idag.
 • historiska begrepp

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer arbeta på följande vis:

 • Gemensamt läsa faktatexter ur läroboken
 • Svara på frågor kopplade till den lästa texten
 • Se film
 • Arbeta med en fördjupning inom Stormaktstiden, genom att göra en informationsplansch,  PowerPoint eller teater.

 

Vad kommer som kommer att bedömas:

Din förmåga att:

 • berätta om betydelsefulla händelser och kända personer under Stormaktstiden
 • berätta om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar
 • berätta om människors levnadsvillkor
 • använda historiska begrepp.

 

Hur du får visa vad du kan:

 • I samtal och diskussioner
 • Redovisa din fördjupning
 • Skriftligt läxförhör

Uppgifter

 • Fördjupning Stormaktstiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: