Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring åk 9

Skapad 2017-04-19 15:29 i Djupedalskolan Härryda
Eleverna kommer att arbeta med matematiska samband, beräkna, beskriva och tolka förändringar. Utöver detta går vi igenom funktioner och procentuell förändring.
Grundskola 9 Matematik
Vi människor har ett behov att kunna tolka, förstå och förklara saker i världen omkring oss. Det kan vara små saker som att förstå hur kostnaden för ett mobilabonnemang påverkas av antalet samtalade minuter, eller stora saker som sambandet mellan hur snabbt polarisen smälter och mängden koldioxid släpps ut. För att matematiskt kunna studera och förstå samband och förändringar kan man ta hjälp av funktionsbegreppet.

Innehåll

 

Mål

I det här kapitlet kommer du att arbeta med:

 • Proportionalitet och linjära samband 
 • Linjära funktioner
 • Räta linjens ekvation
 • Procentuell förändring

Begrepp 

 • variabel
 • funktion
 • graf
 • linjär funktion
 • proportionalitet
 • räta linjens ekvation
 • procent
 • förändringsfaktor
 • procentuell förändring

Arbetsgång

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Enskilt arbete
 • Arbete i grupper
 • Skriftligt prov

Bedömning

 • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
 • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
 • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
 • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
 • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
 • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

Matriser

Ma
Samband och förändring

Ej uppnått kraven
E - nivå
C - nivå
Problemlösningsförmåga
Hur väl problem tolkas och löses. Kvalitén på strategier och metoder som används att lösa problem.
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Metoder
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Resonemang och kommunikation
Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser. Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: