Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden Klass 4D

Skapad 2017-04-19 15:41 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Historia
En av de mest spännande tidsepokerna i Sveriges historia är Medeltiden. Det handlar om kungastrider, riddare, digerdöden och kyrkans makt... Hur var det egentligen att leva på medeltiden? Hur kan vi se spår av medeltiden idag? Det ska vi ta reda på!

Innehåll

SYFTE

 • Du ska utveckla kunskaper om att det som hände förr i tiden påverkat det som händer i vår tid och också påverkar det vi tror kommer att hända i framtiden.
 • Du ska också utveckla kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar förr och nu. Det ger dig en förståelse för olika levnadssätt.
 • Genom undervisningen ska du lära dig hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.
 • Du ska få möjlighet att uttrycka dina egna åsikter och tankar kring ämnet i tal, skrift. Genom undervisningen får du också tillfälle att utveckla dina kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

CENTRALT INNEHÅLL

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom handel och migration, medeltidens handelssystem.
 • De nordiska staternas bildande.
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt
  konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper. *Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Exempel på hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Tidsbegreppet medeltiden och olika syn på dess betydelse
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.
 • Informationssökning i några olika medier och källor.

KONKRETA MÅL


Du ska känna till:

* Livet på landet och i staden

* Kyrkans betydelse

* Livet i klostret

* Historien om Håtunaleken och Nyköpings Gästabud

* Vilka som regerade under medeltiden och deras för betydelse för Sverige.

* Vad människorna arbetade med på medeltiden och att män och kvinnor arbetade med olika saker.

* Hur städer började växa fram.

* Vad Digerdöden var.

* Lag och ordning

* De fyra stånden och vad de innebar.

* Vad Hansan var.

* Vilka länder som ingick i Kalmarunionen.

* Riddare

ARBETSPROCESS

På det här viset kommer vi att arbeta: Lärobok med tillhörande uppgifter, textsamtal och muntliga diskussioner, dramatiseringar,  filmer och egna texter/arbeten om Medeltiden.

BEDÖMNING

 • Din förmåga att visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under medeltiden och din förmåga att använda dig av historiska begrepp
 • Hur väl utvecklade och väl underbyggda svar du ger runt samhällsförändringar och förändringar i människors levnadsvillkor under medeltiden och hur det har påverkat vår tid.
 • Ditt sätt att använda källor för att komma fram till dina svar och hur du funderar kring deras trovärdighet.

Det här visar du i - diskussioner kring filmer, övningar och förhör under lektionerna samt genom dina egna arbeten om medeltiden.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: