Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abrahams folk - judendom, kristendom och islam

Skapad 2017-04-19 15:42 i Victoriaskolan Grundskolor
Judendomen är äldst av de tre (kristendom och islam). Vi läser de gamla berättelserna ur Tora och lär oss om judiskt tro och livsfilosofi. Vi jämför detta med det vi tidigare lärt oss om kristendom.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Judendomen är äldst av de tre, följt av kristendom och islam. Vi läser de gamla berättelserna och lär oss om religionernas tro, filosofi, högtider och ritualer. Vi jämför likheter och skillnader.

Innehåll

Syfte med undervisningen:

är att analysera judendomen och hur den har påverkats genom tidens gång.

är att analysera judendomens livsåskådning och jämföra den med kristendom.

 

Undervisningen:

Vi använder läromedlet religion (Puls), Natur och kultur. Vi läser berättelser ur Gamla och Nya testamentet, samt berättelser om Muhammed, ser  filmer om religionerna och diskuterar likheterna och vilka skillnader som finns.

Vi besöker heliga byggnader - den judiska församlingen, Hagakyrkan och en moské.

Under arbetets gång antecknar och sammanfattar vi tillsammans.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Abrahams religioner: judendom (kristendom)

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Analysera
Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Eleven är på väg att nå kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna.
Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
Eleven kan föra enkla och nyanserande resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor
Eleven kan föra utvecklade och nyanserande resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra utvecklade resone- mang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Ny aspekt

Ny rubrik

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: