Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT 17 NP I SV/SVA - LJ

Skapad 2017-04-19 15:44 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
De nationella proven i svenska/ sva omfattar en del av de förmågor som finns med i kunskapskraven för ämnena. De prövar kunskaper och förmågor i både muntlig och skriftlig framställning och förmåga att läsa sakprosa och skönlitteratur.
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Nationella provet i sv/ sva omfattar tre delprov: Delprov A Tala Delprov B Läsa Delprov C Skriva

Innehåll

SYFTET

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att:

 

 • "Stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning.
 • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå."

(Ur: "Svenska och svenska som andraspråk", lärarinformation 2013/2014, år 9, Skolverket)

 

Bedömning

I delprov A Tala  kommer jag att bedöma din förmåga att:

 • presentera din text (innehåll, kommunikation och språk)
 • leda diskussionen (struktur och språk)
 • delta i diskussionen (innehåll, kommunikation och språk)

I delprov B Läsa kommer jag att bedöma din förmåga att:

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter.
 • tillämpa olika lässtrategier.
 • hitta efterfrågad information.
 • dra slutsatser utifrån det du läst.
 • granska och värdera innehåll, språk och struktur i texter.

I delprov C Skriva kommer jag att bedöma din förmåga att:

 • att kommunicera i skrift.
 • anpassa språket efter syfte, mottagare och typ av text.
 • följa skrivregler och mönster för att strukturera en text.

Matriser

Sv SvA
Här ser du resultaten på de olika delproven. Det kan ej ges ett sammanlagt provbetyg i NP SV/SVA för att aspekt 3 inte ingick i samma tema som de övriga två aspekten.

F
E
D
C
B
A
Aspekt 1
Delprov A TALA
Aspekt 2
Delprov B LÄSA O FÖRSTÅ
ASPEKT 3
SKRIVA
SAMMANVÄGT PROVBETYG
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: