Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 9 - Prio

Skapad 2017-04-19 15:53 i Djupedalskolan Härryda
Baserat på Prio matematik år 9, kap.1 Tal och algebra
Grundskola 9 Matematik
Under flera tusen år har människan avbildat djur och människor genom att förminska och måla av dem på väggen i en grotta eller på en målarduk. I modern tid avbildar vi byggnader och landområden i ritningar och på kartor. Under de senaste 200 åren har våra forskare dessutom börjat studera saker som inte är synliga för blotta ögat, t.ex. delar i celler eller i elektronik. Ibland behöver man förstora delarna för att kunna se eller rita av dem. Då behöver man ha kunskap om proportioner, förstoringar och förminskningar. I detta kapitel får du lära dig om likformighet och skala, men även om symmetri och om den berömda Pythagoras sats.

Innehåll

Förekommande begrepp som du ska lära dig

Symmetri (spegelsymmetri och rotationssymmetri)

Likformighet

Längdskala areaskala volymskala

Pythagoras sats (hypotenusa och katet)

Skala (förminskning och förstoring)

 
De metoder vi ska använda är:

- Beräkna volym av olika geometriska figurer.

- Beräkna längd, area och volym av likformiga figurer

- Enhetsomvandlingar 

- Beräkna skala

- Beräkna vinklar

- Beräkningar med Pythagoras sats

Syftet med undervisningen är att träna förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang och,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Arbetssätt

 • Genomgångar, diskussioner och reflektioner, aktiviteter i grupp och individuellt.
 • Enskilt och parvis arbete i matteboken Prio, kap.3
 • Diagnos
 • Skriftligt prov

Bedömning

 • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
 • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
 • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
 • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
 • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
 • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

Matriser

Ma
Geometri åk 9

Ej uppnått kraven
E - nivå
C - nivå
Problemlösningsförmåga
Hur väl problem tolkas och löses. Kvalitén på strategier och metoder som används att lösa problem.
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Metoder
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Resonemang och kommunikation
Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser. Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: