Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk - Tabeller - Diagram - Sannolikhet - Statistik

Skapad 2017-04-19 16:15 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 4 Matematik
Bråk som del samt andel av hela. Men också som andel av hur stor chansen eller risken är när vi gör olika experiment kring detta. Vi kommer också att arbeta med tabeller och diagram.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas 

Du ska träna på att uttrycka delar av det hela och andel av en mängd i bråkform (rationella tal).

Du ska få träna på att storleksordna bråk (men även tal i decimalform).

Du ska också träna på att göra undersökningar, i olika former. Både egna undersökningar som presenteras i stapeldiagram och undersökningar kring chans/risk för ett visst utfall.

Bedömning - vad och hur

Diagnos i slutet av området gällande bråk som del av det hela och del av antal

De stapeldiagram du gjort från dina undersökningar.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att träna på att uttrycka delar av det hela i bråk, samt hur stor andel av en mängd man har. Till stor del genom genomgångar och övningar i matteboken.

Vi kommer att göra praktiska övningar då vi skall storleksordna bråk (som tal och som bilder av bråk), men även blanda upp detta med tal i decimaltal. 

Du kommer att få göra två egna undersökning. Den första redovisas i ett stapeldiagram som du får rita själv, den andra med hjälp av ett kalkylprogram.

Vi kommer också att arbeta med sannolikhet genom slumpmässiga försök. Exempelvis vilket som är den vanligaste summan om man slår med två sex-sidiga tärningar, eller chans/risk att få lika. Först prövar vi praktiskt genom att tillsammans göra tillräckligt många försök så vi kan dra slutsatser utifrån det, sedan den teoretiska uträkningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: