Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi 4B vt.-17

Skapad 2017-04-19 16:16 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 4 Kemi

Innehåll

Inledning

Undervisningen i kemi syftar till att eleverna ska använda sina kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

Vad ska bedömas?
Se matris nedan!

Undervisningens innehåll
Se nedan under Centralt innehåll.

Konkretisering och arbetssätt

Vi lär oss genom att:

 • Lyssna
 • Rita
 • Skriva
 • Testa
 • Diskutera

Allt detta gör vi individuellt och i grupp. Vi använder så många sinnen som möjligt för att lära så bra som möjligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6

Matriser

Ke
Kemi 4B vt.-17

Nyckelord

 • Ke  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
 • Ke  E 6   Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
1
2
3
Förståelse
Du kan förklara vad nyckelorden innebär.
Du kan förklara vad nyckelorden innebär och ge exempel så det blir tydligare.
Du kan förklara vad nyckelorden innebär med hjälp av exempel samt att du kan förklara hur vissa ord hör ihop (samband).

Undersökningar

 • Ke  E 6   Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  E 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Ke  E 6   Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
1
2
3
Undersöka
Du deltar i undersökningarna som vi gör på lektionerna på ett säkert sätt.
Du deltar i undersökningarna som vi gör på lektionerna på ett säkert sätt samt kan delta i diskussionerna om resultatet.
Du deltar i undersökningarna som vi gör på lektionerna på ett säkert sätt samt kan delta i diskussionerna om resultatet. Du kan även ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Dokumentation
Du skriver och ritar vad vi gjort i undersökningen.
Du skriver och ritar vad vi gör samt resultatet. Du använder sig av de rätta orden i din text.
Du skriver och ritar vad vi gör samt resultatet. Du använder sig av de rätta orden i din text samt kan förklara varför det blev som det blev.

Diskussioner

 • Ke  E 6   Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Ke  E 6   Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
1
2
3
Samtal
Du deltar i samtal och diskussioner som vi har på lektionerna.
Du deltar i samtal och diskussioner som vi har på lektionerna, där du använder sig av rätt ord och begrepp samt stalla frågor som för diskussionen framåt.
Du deltar i samtal och diskussioner som vi har på lektionerna, där du använder sig av rätt ord och begrepp, kan förklara samband samt ställer frågor som för diskussionen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: