Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - optik

Skapad 2017-04-19 18:10 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Ett arbetsområde om ljus och hur vi uppfattar det.
Grundskola 9 Fysik
Vad är ljus, och hur beter det sig?

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

 

Viktiga ord och begrepp:

 • ljusstråle

 •  reflexion

 •  spegel

 •  lins

 •  konvex/konkav

 •  infallsvinkel/reflexionsvinkel

 •  brytning

 •  brännpunkt / fokus

 •  brännvidd

 •  spektrum

 •  polariserat ljus

 •  prisma

  På C-A-nivå:

 • elektromagnetisk strålning (anknytning till andra våglängder/energier i senare projekt)

 •  partikelnatur/vågnatur (modeller)

 •  närsynthet, översynthet

 •  (laser)

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genomgångar och diskussioner.
 • Laborationer.
 • Filmer
 • Läsa i fysikboken och svara på frågorna.

 

Vad som kommer att bedömas:

 

Området avslutas med ett teoriprov.

Laborationssäkerheten bedöms varje gång som laborativ utrustning används.

Uppgifter

 • Fy: Läxa till 8 september, camera obscura

 • Fy: Lektionsuppgifter tors-fre

 • Fy: Lektionsuppgift 15-16 september

 • Fy: Lektionsuppgifter tors-fre bas

 • Fysikprov i Optik den9/5

 • Fel

 • Fysikprov om optik Torsdagen den 11/5

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Optik

E
C
A
Använda utrustning
Hur du laborerar. I undersökningar så använder du utrustningen på ett ...
... säkert och i huvudsak fungerande sätt.
... säkert och ändamålsenligt sätt.
... säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Begrepp, modeller & teorier
Du har ... kunskaper om fysikaliska sammanhang och visar det genom att...
... grundläggande ... ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
... goda ... förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
... mycket goda ... förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Samband
Dina kunskaper om ljus i vardagslivet. Du kan föra... resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på ...
... enkla och till viss del underbyggda ...enkelt identifierbara fysikaliska samband.
... utvecklade och relativt väl underbyggda ... förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
...välutvecklade och väl underbyggda ... komplexa fysikaliska samband.
Upptäckter
Betydelsen av upptäckter Du kan...
ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: