Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna och andra livsåskådningar

Skapad 2017-04-19 18:42 i Danholnsskolan Falun
Världsreligionerna, Buddhism, Hinduism, Islam, Judendom och Kristendom. Hur är det att leva som utövare av dem? Vad finns det för likheter och skillnader mellan dessa religioner?
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Svenska Samhällskunskap
Samhället vi lever i är präglat av mångfald. För att skapa ömsesidig förståelse mellan människor behövs kunskaper om religioner och livsåskådningar.

Innehåll

Ur kursplanen för religionskunskap:

”Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

 

Du ska efter arbetet med detta kunna beskriva och berätta om:

- olika religioners heliga rum, platser, ritualer och regler
- likheter och skillnader mellan olika religioner genom att göra jämförelser mellan dem.
- några kristna högtider och traditioner
- hur tankar inom religionerna visar sig genom olika handlingar så som bön, fasta, gudstjänst.
- om hur religionen kan ge svar på frågor om döden, livet, världens skapelse och om hur vi människor ska leva tillsammans.
- begreppen, religion, rit, tradition, myt, symboler, bön, fasta

 

Arbetssätt och bedömning:

 • Se film om  de olika världsreligionerna och livsåskådningarna 
 • Diskutera frågeställningar om de olika världsreligionerna och livsåskådningarna 
 • Lyssna till berättelser om de olika världsreligionerna och livsåskådningarna 
 • Studera två världsreligioner och skriva en redogörelse för likheter och skillnader mellan dessa två. 


Bedömning mot kunskapskraven i religion 4-6
se matris

Uppgifter

 • 1. VÄRLDSRELIGIONERNA - SJU RELIGIONER

 • 2. VÄRLDSRELIGIONERNA - BAHAI

 • 3. VÄRLDSRELIGIONERNA - BUDDISMEN

 • 4. VÄRLDSRELIGIONERNA - ISLAM

 • 5. VÄRLDSRELIGIONERNA - JUDENDOMEN

 • 6. VÄRLDSRELIGIONERNA - SIKHISMEN

 • 7. VÄRLDRELIGIONERNA - KRISTENDOMEN

 • 8. VÄRLDSRELIGIONER - HINDUISMEN

 • Studera två världsreligioner och jämför dom

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re Sv Sh
Världsreligionerna

Religioner och andra livssåskådningar

behöver träna mer
godtagbara
mer än godtagbara
Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler
samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddism.
Du har kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna som du visar genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna som du visar genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Centrala tankegångar
bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
Du kan visa på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionera
Begreppet religion och livsåskådning
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt

Religion och samhälle

behöver träna mer
godtagbara
mer än godtagbara
Berättelser
från fornskandinavisk och äldre samisk religion
Du kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion samt ge exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle
Kristendomens betydelse för värderingar och kultur
i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomen betydelse för svensk kultur- och samhällsliv förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomen betydelse för svensk kultur- och samhällsliv förr och nu.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: